1. sjednica

Broj: 01-4/24                                                                                                        
Prozor, 19.01.2024.godine
 
Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, broj: 01-1/16 od dana 2.6.2016.godine, sazivam 1. (prvu) sjednicu Općinske izborne komisije Prozor-Rama, koja će se održati dana 30.01.2024.godine u Sali za sastanke općine Prozor-Rama u Prozoru sa početkom rada u 10:00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći:
 
 
D N E V N I      R ED
  1. Planovi i zadaci OIK Prozor-Rama za 2024.godinu,
  2. Tekuća pitanja.
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić