NAJAVA: Redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održat će 15. redovnu sjednicu dana 24.2.2022. godine (ČETVRTAK), u novoj zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati.
 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Izvadak iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o donošenju i provođenju izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju prenamjene proračunskih sredstava,
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor – Rama,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor – Rama,
 6. Izvješće o implementacije Strategije razvoja općine Prozor – Rama za razdoblje 2011. – 2021. godine,
 7. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2021. godini i naplati poreza,
 8. Izvješće o stanju rješavanju predmeta upravnog postupka po Službama za upravu općine Prozor – Rama u 2021.godini,
 9. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama u 2021.godini,
 10. Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2021.godini,
 11. Pitanja i inicijative vijećnika.