Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama. Predloženi Dnevni red dopunjen je s dvije točke, i to : Davanje suglasnosti na zaključeni Ugovor o istupanju u prijenosu osnivačkog udjela JU Gradska ljekarna Prozor-Rama i Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o komisijama Općinskog vijeća Prozor-Rama, dok je 13. točka Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u općini Prozor-Rama skinuta s Dnevnog reda i vraćena na doradu.
Vijećnici su nakon dužih rasprava usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama, zbog potrebe za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata, koji se donosi za razdoblje od 2010. do 2020.a obuhvaća sva područja općine Prozor-Rama od interesa za izgradnju, sukladno gospodarskim, društvenim i povijesnim razvojem od značaja za općinu Prozor-Rama.

Također je usvojena i Odluka o građevnom zemljištu, kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga, prema kojoj se iznos pristojbe na priključak vode (kuće i stanovi) 1/2 i 3/4 mijenja, te će priključak vode za kuće i stanove iznositi 427,35 KM, a 3/4 598,29 KM, uz napomenu da su u cijenu uključeni šaht i vodomjer.
Vijećnici su imenovali Marijanu Jeličić za predsjednice te Mariju Mišura i Enesa Leticu za članove Radne grupe, koja će vršiti ovlasti Skupštine poduzeća Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama.

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine prozor-Rama za prvih devet mjeseci ove godine je također prihvaćeno, a realizirano je sa 177.021,00 KM u odnosu viška prihoda nad rashodima, odnosno ostvaren je suficit.

Podsjetimo, Općina Prozor-Rama je za 2017.godinu planirala prihode u iznosu od 24.181.000,00 KM, od čega je do 30.9. ostvareno 11.809.528,0 KM, odnosno 48,84 %, dok je s rashodovne strane izvršeno 11.632.507,00 KM, što je 48,11 u odnosu na planirano.

Tijekom rasprave o izvršenju Proračuna od strane oporbenih vijećnika iznesene su primjedbe kako se loše planiralo, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani,što će dovesti do rebalansa Proračuna.

Vijećnici su, također, dali suglasnost na Ugovor o istupanju i prijenosu osnivačkog udjela JU Gradska ljekarna Prozor-Rama Biopharmu Neum.

Nova vijećnica u Klubu SDA postala je Indira Kazić, a na mjesto Muamera Kukića, koji je podnio ostavku zbog odlaska na novu dužnost.

Prihvaćen je i Prijedlog Rješenja o razrješenju Emira Kukića u komisijama Općinskog vijeća, a na njegovu poziciju imenovana je Indira Kazić. Riječ je o Komisijama Mjesnih zajednica, Žalbene komisije i Komisije za Statut i Poslovnik.
Na znanje su primljene: Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period travanj – rujan 2017.godine, Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje, Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama, Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama, Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor – Rama i Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2016/2017 godini.

RADIO RAMA