Proračun Općine Prozor - Rama za 2015. godinu

Proračun Općine Prozor - Rama za 2015. godinu
"Na 21. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, odražnoj 23. 12. 2014. godine, usvojen je Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu."

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, odražnoj 23. 12. 2014. godine, usvojen je Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu. Na taj način Općina Prozor-Rama jedna je od rijetkih koja zadnjih pet godina svoj Proračun za narednu godinu usvaja prije nove godine. Nema privremenih financiranja, sve je u skladu sa zakonskim normama i osigurava na najbolji način stabilnost i rad općine Prozor-Rama. Obrazloženje predloženog Proračuna za 2015. godinu obrazložio je načelnik dr. Jozo Ivančević, te ga ovdje u cijelosti i prenosimo.
Poštovani vijećnici, poštovani gosti
Sukladno zakonskim rokovima i procedurama, pred nama je Prijedlog Proračuna za 2015. godinu. Kao predlagač ovog dokumenta ja ću u nastavku dati kratko obrazloženje.
Dakle, proračun za 2015. godinu ovim Prijedlogom predviđamo u visini od 12.073.800,00 KM, u kojoj visini planiramo i prihode i rashode.

PRIHODI
 
Prikupljanje prihoda planiramo na slijedeći način: 
-    Porezni prihodi planiraju se u visini od oko 1.970.000,00 KM, što je za 2,6 % više nego plan za ovu godinu. Od Uprave za indirektno oporezivanje imamo projekciju poreznog prihoda po osnovu neizravnog oporezivanja, pa smo tu projekciju ugradili u svoj plan za 2015.
-    Neporezni prihodi planiraju se u visini od 9.563.800,00 KM, a to je 19,40% više od plana za ovu godinu. U strukturi ove vrste prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu naknade za potopljeno zemljište, koje planiramo u visini od 9.318.800,00 KM.
-    Tekući transferi u korist općine planiraju se u visini od 540.000,00 KM, a to su grantovi iz namjenskih sredstava Ministarstva poljoprivrede za vodovod i grantovi za zajedničke projekte. Obzirom na sporost sudskog procesa oko traženja naknade za materijalne troškove škola, to jest prijevoza koji po presudi ustavnog suda treba biti plaćen sredstvima županije, u Prijedlog proračuna za 2015. nismo predvidjeli grant po tom osnovu.

RASHODI 
 
Ukupni rashodi koji se planiraju ostvariti u 2013 godini iznose 12.073.800,00 KM. Rashodi po osnovu plaća i naknada općinskim uposlenicima i vijećnicima planiraju se u visini od 1.801.000,00 KM, što je za 1,96% više od ovogodišnjeg plana. Najavljujem da ćemo u 2015. godini imati malo zapošljavanja u Općinu, jer smo u ovoj godini izgubili jednog djelatnika, pa to treba nadoknaditi, a trebamo pojačati Službu Općinskog vijeća i formirati internu reviziju jer nam to nalaže zakon.

Izdaci za materijal i usluge planiraju se u visini od 1.029.000,00 KM, što je povećanje za 5,65 % u odnosu na ovu godinu. Stavke koje se tu povećavaju jesu troškovi javne rasvjete, jer smo i ove godine širili mrežu javne rasvjete, zatim troškovi telefona i poštanski troškovi koji su porasli uglavnom zbog velikog broja preporučenih pošiljki s povratnicom koje se otpremaju iz općine, a sve kao rezultat povećanih aktivnosti općenito.

Tekući transferi po svim osnovama planiraju se u visini od 3.370.500,00 KM. Napominjem da se pod ovom grupom rashoda nalaze značajni iznosi kojima se osigurava funkcioniranje prijevoza učenika, stipendiranje studenata, sufinanciranje sportskih klubova, kulture, zdravstva, školstva, javnih ustanova i sufinanciranje javnih poduzeća. Potpora djeci koji upisuju prvi razred osnovne škole sada je predviđena u visini od 35.000,00 KM. Uvedeni su i novi rashodi u ovoj grupi, a to je „Izrada Monografije Općine" i „Organiziranje stručnog simpozija i druge aktivnosti iz oblasti povijesti". Smatram da naša općina treba imati svoju Monografiju ali da to treba biti vrijedan uradak od strane stručnjaka. Također treba obilježiti 650 godina od prvog spominjanja imena Prozor, što je svakako značajan datum, a treba nastaviti sa aktivnim odnosom prema Sinju kao gradu prijatelju i nastaviti surađivati na planu obilježavanja ove povijesti.

U odnosu na Nacrt, novina ovog Prijedloga jeste i stavka: Centar za pomoć osobama s posebnim potrebama, kojega planiramo osnovati u idućoj godini sa ciljem bolje pomoći i zaštite osoba s posebnim potrebama i za to smo predvidjeli 70.000,00 KM.
Također smo predvidjeli i rad Agencije za lokalni razvitak i za nju planirali sredstva u idućoj godini u iznosu od također 70.000,00 KM. 
Na ovaj način naglašavamo i socijalni i razvojni karakter proračuna za iduću godinu. Obje nove institucije morat će dio novca zaraditi i na tržištu, radeći projekte na dobrobit svim korisnicima i svim građanima. U Prijedlogu proračuna za 2015. godinu opet smo predvidjeli značajna sredstva za kapitalna ulaganja. Riječ je o cifri od čak 5.040.000,00 KM.
 
Ovaj iznos raspoređen je na kapitalne projekte kako slijedi: 
Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacij. mreže    500.000,00
Izgradnja i održavanje lokalnih putova 800.000,00
Uređenje gradskih ulica    500.000,00
Realizacija strategije razvoja poljopriv.    180.000,00
Pomoć za obnovu kuća    30.000,00
Ostali kapitalni projekti    50.000,00
Javna rasvjeta    10.000,00
MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda (Uzdol, Kranjčići, D.Vast, Here, Jurići, Menjik)    100.000,00
Vodovod Gračac - projektiranje i izgradnja    50.000,00
Izgradnja doma za stare i nem. osobe    500.000,00
Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti)    100.000,00
Poticaj za zapošljavanje    400.000,00
Kolektivno socijalno zbrinjavanje 100.000,00
Osnovna škola Šćipe- sanacija i dogradnja objekta    40.000,00
Osnovna škola Ustrama - sanacija i dogradnja    100.000, 00
Srednja škola Prozor - izgradnja novog dijela    300.000,00
Reciklažno dvorište-Projektiranje i izgradnja    150.000, 00
Gradska mrtvačnica - projekt i izgradnja    300.000,00
Most Čizmića Luka    30.000,00
Zgrada općine 300.000,00
Projektiranje i izgradnja poslovnih zona    100.000,00
Sudjelovanje u međunarodnim projektima 200.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata    200.000,00
U odnosu na Nacrt proračuna, nakon Javne rasprave popravili smo planirana sredstva za razvoj poljoprivrede, a u ovaj Prijedlog smo uvrstili i izgradnju novog dijela Srednje škole, jer postoji realna potreba da se ulaganjem u novi objekt značajno poboljšaju uvjeti školovanja naših srednjoškolaca.
Međutim, kapitalnih projekata u 2015. godini biti će znatno više. Projekti koji se financiraju iz Europske investicijske banke već su otpočeli, izvođači radova vrše početne radove i na dovršetku vodovoda obodom Ramskog jezera i radove oko izgradnje prečistača i rekonstrukcije kanalizacije i vodovoda. Međutim, zbog vremenskih uvjeta glavni radovi počinju na proljeće iduće godine, ali su zato sve pripreme završene. Znači bit će velikih radova u području izgradnje vodovoda, kanalizacije, prečistača otpadnih voda, rekonstrukcija crpne stanice, projektiranje nastavka gradnje vodovoda kroz naselja Družinovići, Šlimac, Lapsunj, Ometala, Ćališi, Gmići, Paljike, Borovnica. Većina njih financirati će se sa računa Ministarstva financija, te neće biti vidljiva u proračunu osim u dijelu koji bude sufinanciran iz naših sredstava.
Također, i izgradnja kružnog toka na ulazu u grad bit će financirana iz federalnih sredstava, pa neće biti značajnije vidljiva u našem proračunu. Isto se odnosi na zgradu za socijalno stanovanje koju radimo sa austrijskom organizacijom Hilfswerk i koja će iduće godine biti u cijelosti završena i u funkciji. 
Volio bih da u ovim planovima spomenem i izgradnju na putu R418 kod Ripaca, gdje smo ranije imali čvrsta obećanja i osigurane novce iz županijskog Ministarstva prometa, ali za sada nemamo potvrdu da će se to uraditi. Ovo je županijski put pa bi sadašnji zastupnici u Skupštini HNŽ u Mostaru mogli dati svoj doprinos izgradnji naše općine.
Očekujem potporu ovom Prijedlogu. Predlažem vijećnicima da iznesu svoje mišljenje, ako treba i amandmane ali ih molim da ti amandmani budu tehnički i sadržajno korektni.

Priloženi dokumenti