Održana 17. sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 17. sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Prema predloženom Dnevnom redu nakon rasprave o Izvatku iz zapisnika sa 16. sjednice i Prijedloga o imenovanju članova Skupštine javnog poduzeća “Radio-Rama”, svoje Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini su pred vijeće redom stavili Centar za socijalni rad, Kulturno-sportski centar, vrtić “Ciciban”, Narodna knjižnica “Rama”, Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama, “Radio-Rama”, javno komunalno poduzeće “Vodograd”, “Javni prijevoz” i Agencija za lokalni razvoj.
 
 
Kao članovi Skupštine JP “Radio-Rama” predloženi su: Ivana Ćavar, Almir Muminović, Antonija Glibo, Tomo Miličević, Fahira Dželilović, Ana Burić i Dario Brekalo. Vijeće je prijedlog usvojilo sa 12 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŽAN.
 
Javna ustanova Centar za socijalni rad pred vijeće je stavila svoje izvješće, s prihodima, rashodima i svim djelatnostima i aktivnostima tijekom 2021. godine. Prihodi ustanove bili su 2.200,00 KM iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 544.062,00 KM iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite te 435.250,00 KM iz Općine Prozor-Rama. Ukupan broj zaposlenih je 11.
 
Kako je ranije navedeno, obim posla Centra se konstantno povećavao, a kroz godine su uvođena nova prava. Centar trenutno prema određenim kategorijama ima ukupno 1126 korisnika.
 
Kulturno-sportski centar s 10 zaposlenih je imao prihode od 288.508,31 KM, od toga 281.195,00 KM iz Općine Prozor-Rama te 7.313,31 KM ostalih prihoda.
 
 
Sva imovina Kulturno-sportskog centra vlasništvo je Općine, a to su Dom kulture i Gradska sportska dvorana. Centar je vijeće upoznao s djelatnostima koje su prikazivanje filmova, obrazovanje i poučavanje, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, rad sportskih klubova, rad Mažoretkinja “Rama” itd. Osim ramskih mažoretkinja pri centru djeluju i Dramski ansambl, Škola crtanja i slikanja, udruga za očuvanje i njegovanje tradicije “Ramska tradicija” itd.
 
Svoje izvješće o radu je pred vijeće stavila i javna ustanova Dječji vrtić “Ciciban”. Ukupni prihodi vrtića su iznosili 474.834,04 KM, a rashodi 472.219,50 KM. Ukupni broj zaposlenih je 17.
 
 
Izvješće o radu i financijskom poslovanju je pred vijeće donijela i Narodna knjižnica “Rama”. Knjižnica je u 2021. godini imala ukupno 118.348,00 KM prihoda te 114.506,00 KM rashoda. Trenutno ima četiri uposlene osobe.
 
Knjižnica broji 137 aktivnih članova, od toga najviše je, 81, učenika. U 2021. godini članstvo je obnovilo ili se upisalo njih 69.
 
Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju je također podnio Izvješće o radu i financijskom poslovanju. Ukupni prihodi centra u 2021. godini su iznosili 204.571,92 KM, a rashodi 203.037,67 KM. Centar trenutno ima 6 uposlenih.
 
Pred vijeće je svoje Izvješće o radu i financijskom poslovanju stavio i “Radio-Rama”. Ukupni prihodi u 2021. bili su 297.831,55 KM, a rashodi su iznosili 297.401,18 KM. Radio “Rama” ukupno broji 10 zaposlenih.
 
Prema Izvješću o radu i financijskom poslovanju javnog komunalnog poduzeća “Vodograd” ukupni prihodi poduzeća u 2021. godini iznosili su 2.981.572,00 KM, a rashodi 2.927.058,00 KM. Broj uposlenih na dan 31.12. 2021. godine bio je 49.
 
Poduzeće “Javni prijevoz” d.o.o. podnijelo je Izvješće o radu za 2021. godinu, koje je prethodno upućeno i tijelima Društva i Financijsko-informatičkoj agenciji. Ukupni prihodi poduzeća za 2021. godinu iznosili su 1.056.971,00 KM, a rashodi 1.051.700,00 KM. Poduzeće broji 32 uposlena.
 
 
Prema izvješću Agencije za lokalni razvoj, ista je u 2021. godini imala ukupne prihode od 228.700,00 KM, a rashode 235.037,00 KM. Broj uposlenih s danom 31.12. 2021. bio je 8.