Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine HNŽ”, broj: 12/17), i članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 
 

O D L U K U
 
Članak 1.
 
U ugostiteljskim objektima, iz skupine “Restorani” i “Barovi”, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Uskrsnih  blagdana, najduže do 1.00 sat, i to u dane:
 
  • subota/nedjelju; 20./21.travanj 2019.godine,
  • nedjelja/ponedjeljak; 21./22. travanj 2019.godine,
  • ponedjeljak/utorak; 22./23. travanj 2019.godine i
  • petak/subotu, 26./27. travanj 2019.godine. 
 
Članak 2.
 
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, do 20.00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnjih mjesec dana zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rukovoditelj službe
Josip Juričić, dipl.ecc.