Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Prozor-Rama

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Prozor-Rama

Na temelju članka 11.stavak 1. Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti i javnih ustanova na području općine Prozor-Rama ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 2/10 i 4/15), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor- Rama, donosi
 

O D L U K U
 
Članak 1.
U ugostiteljskim objektima, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, a najduže do 01,00 sat, za vrijeme trajanja Uskrsnih blagdana, odnosno u dane:
  • Subota/nedjelju; 26/27. ožujak 2016.godine,
  • Nedjelja/ponedjeljak; 27/28. ožujak 2016.godine i
  • Petak/subotu, 01/02. travanj 2016.gođine.
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme do 20.00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navdene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
RUKOVODITELJ SLUŽBE
Josip Juričić,dipl.ecc.