Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima

Temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine HNŽ”, broj: 12/17), i članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

O D L U K U
 
Članak 1.
 
U ugostiteljskim objektima, iz skupine “Restorani” i “Barovi”, ” i „Objekti jednostavnih usluga“, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog naprijed navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja proslave Dana Općine i blagdana Male Gospe, najduže do 1.00 sat, i to u dane:
 
  • utorak/srijedu; 6./7.rujna 2022.godine,
  • srijeda/četvrtak; 7./8. rujan 2022.godine i 
  • četvrtak/petak; 8./9. rujan 2022.godine.
 
 
Članak 2.
 
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, do 20.00 sati, sukladno članku 15. stavak 1. gore navedene Odluke.
Članak 3.
 
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnja 3 (tri) mjeseca, zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl.ecc.