Odluka o skraćenom radnom vremenu za sve općinske službe

Odluka o skraćenom radnom vremenu za sve općinske službe

Temeljem članka 15. Zakona o načelnima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09), članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 3/01) Načelnik općine Prozor-Rama dana 17.03.2020. godine  d  o  n  o  s  i
 
 
 

O  D  L  U  K  U
O UTVRĐIVANJU SKRAĆENOG RADNOG VREMENA U TIJELIMA UPRAVE OPĆINE PROZOR-RAMA RADI PREVENTIVNIH MJERA U ZAŠTITI I SPRJEČAVANJU ŠIRENJA KORONA VIRUSA
 
 
  1. Radi zaštite i sprječavanja širenja korona virusa i štetnih posljedica po zdravlje djelatnika, u tijelima uprave općine Prozor-Rama, poduzimaju se preventivne mjere, pored ostalog, uvodi se skraćeno radno vrijeme za sve općinske službe od 17.03.2020. godine do daljnjega i traje od: 8:00-13:00 sati, bez stanke za doručak. 
Djelatnicima koji imaju određena stanja bolesti, trudnoća i sl. dozvoljava se rad od kuće.
  
  1. Daje se preporuka općinskim javnim ustanovama i poduzećima da putem svojih tijela upravljanja razmotre i urede radno vrijeme sukladno situaciji i potrebama rada svoje ustanove/poduzeća.
 
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom odnošenja, a bit će objavljena na Oglasnoj ploči općine Prozor-Rama i Službenom glasniku općine Prozor-Rama.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević