Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 7. Točka 2. Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetnistvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama, d o n o s i

ODLUKU
O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U USKRSNOM VREMENU

 
Članak 1. 
U ugostiteljskim objektima, iz skupina “Restorani” i “Barovi” i “Objekti jednostavnih usluga”, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Uskrsnih blagdana najduže do 1.00 sat, i to u dane:

-subota/nedjelju; 08./09. travanj 2023. godine,
-nedjelja/ponedjeljak; 09./10. travanj 2023. godine,
-ponedjeljak/utorak; 10./11. travanj 2023. godine i
-petak/subotu, 14./15. travanj 2023. godine.

 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba može za pojedine ugostiteljske objekte odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog, sukladno članku 10. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnositi na ugostiteljske objekte u kojima je u zadnja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnog reda i mira.
 
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
 
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl.ecc.

Priloženi dokumenti