Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata

Broj: 04/1-30-667/24
Prozor; 7.3.2024.god.
 

Temeljem članka 7. stavak 1. točka 4) Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području Općine Prozor-Rama, (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama, d o n o s i

 

O D L U K U
 
Članak 1.

U ugostiteljskim objektima iz skupine “Restorani” i “Barovi”, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, a povodomproslave Dana žena, najduže do 1.00 sat u dan:  - petak; 8/9. ožujka 2024.godine
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba će u takvim ugostiteljskim objektima ograničiti radno vrijeme, sukladno članku 10. stavak 1. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.

Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u posljednja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8.3.2024.godine.
 
Rukovoditelj Službe
Josip Juričić, dipl.ecc.