Savez općina i gradova FBiH održao obuku za gradske vijećnike Općine Prozor-Rama

Savez općina i gradova FBiH održao obuku za gradske vijećnike Općine Prozor-Rama

Savez općina i gradova Federacije BiH održao je obuku za gradske vijećnike Općine Prozor-Rama na temu “Transparentnost financiranja organizacija civilnog društva iz proračuna jedinica lokalne samouprave”. Prisutne je ispred Saveza pozdravio Edin Demirović, dok je obuku je održao dr. sci Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koje su najavljene na javnoj raspravi povodom Javnog poziva za projekte organizacija civilnog društva. Općina Prozor-Rama jedna je od 13 koje sudjeluju u ovom projektu.

Obuka je održana u općinskoj vijećnici s početkom u 12 sati, a glavni cilj bio je pružiti dodatno znanje i alate vijećnicima u jačanju saradnje i komunikacije s organizacijama civilnog društva i građanima.

Osim vijećnika, obuci su pristupili i članovi nadležnih tijela, uposlenici referentne službe, kao i članovi komisije za ocjenu projekta i monitoring provedbe projektnih aktivnosti.

Foto: dr. sci Muamer Hodžić

Sve usmjereno ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama

Iz Saveza vjeruju da će vijećnici prepoznati važnost ove obuke te se aktivno uključiti i doprinijeti uspjehu Općine Prozor-Rama kao partneru na ReLOaD2 projektu u implementaciji LOD metodologije.

Podsjećamo, ReLOaD2 (Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 predstavlja inicijativu Europske unije (EU) koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) čiji je cilj jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela financiranja projekata civilnog društva iz proračuna jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

U prvoj sesiji, vijećnici su se upoznali s ReLOaD2 projektom, s pojmom i ulogom civilnog društva kao i modelima dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz javih proračuna

Civilna su društva pak sve one organizacije nastale dobrovoljnim udruživanjem ljudi s ciljem zadovoljavanja određenih općih društvenih interesa ili interesa specifičnih grupa građana. Djeluju na neprofitnoj i nestranačkoj osnovi.

“Obuka je namijenjena prije svega vijećnicima i cilj obuke ustvari jest da se vijećnicima predstave prednosti konkretne dodjele sredstava organizacijama civilnog društva. Sve organizacije imaju jednak pristup sredstvima, a pobjeđuje onaj projekt koji je najkvalitetniji. Kako je nemoguće da općine odgovore na sve zahtjeve organizacija civilnog društva, zbog toga se i primjenjuje Javni poziv”, kazao je Edin Demirović, suradnik za samolokalnu upravu Savezu općina i gradova FBiH , za Ramski Vjesnik.

U drugoj sesiji prisutni su mogli čuti nešto o dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva i ulozi općinskih/gradskih vijeća, zatim o utvrđivanju prioriteta prilikom dodjele sredstava, kao i kriterijima za dodjelu. Primjera radi, neki od kriterija su financijski i operativni kapacitet podnositelja zahtjeva , relevantnost projekta, metodologija sprovođenja projekta, proračun i racionalnost troškova.

Današnjoj obuci je pristupio i dopredsjednik Općinskog vijeća Prozor-Rama Pero Kovačević te ovom prilikom kazao: “Ovakve radionice su vrlo edukativne i prihvatljive su za vijećnike, ali i članove civilnog društva. Mislim da bi vlast trebala dozvoliti što više uključivanja raznih udruženja građana. Pozivamo sve organizacije civilnog društva da daju svoj doprinos i prijave se na Javni poziv.”

Posljednji dio obuke ostavljen je za pitanja vijećnika i evaluaciju obuke.

PRIJAVE NA JAVNI POZIV.