Odluka o produženom radnom vremenu za Uskrs

Odluka o produženom radnom vremenu za Uskrs

Na temelju članka 7. točka 2. Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor-Rama („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 2/18), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama, d o n o s i
 

O D L U K U
O PRODUŽENJU RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
U USKRSNOM VREMENU
 
Članak 1.
U ugostiteljskim objektima, iz skupina “Restorani” i “Barovi” i „Objekti jednostavnih usluga“, koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se duže radno vrijeme od radnog vremena propisanog gore navedenom Odlukom, za vrijeme trajanja Uskrsnih  blagdana, najduže do 1.00 sat, i to u dane:
 
  • subota/nedjelju; 16./17.travanj 2022.godine,
  • nedjelja/ponedjeljak; 17./18. travanj 2022.godine,
  • ponedjeljak/utorak; 18./19. travanj 2022.godine i
  • petak/subotu, 22./23. travanj 2022.godine. 
 
Članak 2.
Ako se obavljanjem ugostiteljske djelatnosti budu uznemiravali građani, ili dođe do narušavanja javnoga reda i mira u pojedinom ugostiteljskom objektu, nadležna općinska Služba može za pojedine ugostiteljske objekte odrediti raniji završetak radnog vremena od
propisanog, sukladno članku 10. gore navedene Odluke.
 
Članak 3.
Ova Odluka se neće odnosi na ugostiteljske objekte u kojima je u zdanja tri mjeseca zabilježeno prekoračenje dozvoljenog radnog vremena i remećenje javnoga reda i mira.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RUKOVODITELJ SLUŽBE
Josip Juričić,dipl.ecc