NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama, 34. po redu, će se održati 29.11. 2023. godine (srijeda) u vijećnici Općine Prozor-Rama s početkom rada u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Izvadak iz zapisnika sa 33-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi općine Prozor – Rama,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izmjenu i utvrđivanje granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor – Rama,

5. Davanje Suglasnosti na nacrt Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavama BiH,

6. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2023.godine,

7. Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2024.godinu,

8. Izvješće o radu osnovnih škola u školskoj 2022/2023.godini u općini Prozor – Rama,

9. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2022/2023. godini u općini Prozor – Rama,

10. Informacija o stanju JU Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit,

11. Pitanja i inicijative vijećnika.