Glasanje za predstavnika OCD, općina Prozor-Rama

Glasanje za predstavnika OCD, općina Prozor-Rama

Poziv organizacijama civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama za učešće u izboru predstavnika u evaluacijskoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2
 
 
Općina Prozor-Rama poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području ove općine, da sudjeluju u glasanju za izbor člana evaluacijske komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Općine Prozor-Rama.
 
Ponovljeni poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama je objavljen na web stranici od 20. do 25. aprila/travnja 2022. godine.
 
Do predviđenog roka, a u skladu sa zahtjevima, ukupno su se prijavila tri (3) kandidata, i to:
  1. G. Semir Hatić ispred Udruženja građana „Tvrđava“, prijava pristigla 22. aprila/travnja,
  2. G. Zoran Stojanović ispred Udruge građana „Gmići“, prijava pristigla 25. aprila/travnja,
  3. Gđa. Sonja Cvitanović, voditeljica Vokalne skupine „Arabella“ i članica humanitarne organizacije „Pontes“, prijava pristigla 25. aprila/travnja.
 
Prema pravilima u evaluacijskoj komisiji ne smiju sudjelovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva u okviru ovog javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.
 
Organizacije civilnog društva mogu glasati putem ovlaštenih predstavnika za kandidate tako što će poslati elektronsku poštu na [email protected] do 29. aprila/travnja 2022. godine do 12.00 sati sa imenom jednog od kandidata koji je prijavu poslao u skladu sa zahtjevima. Glas će biti važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije. Glasati mogu isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama i to za samo jednog kandidata, princip je dakle jedna organizacija jedan glas.

Rezultati glasanja za izbor predstavnika civilnog društva u evaluacijskoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Općine Prozor-Rama po završetku procedure. Sa odabranim kandidatom će naknadno biti dogovoreni točni termini evaluacije pristiglih projekata.