Press centar

Članci sa oznakom: reload2

16.05.2022. 14:36    Obavijesti   ReLOaD2: Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društva Na javni poziv su se mogle prijaviti sve organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine
29.04.2022. 14:14    Obavijesti   Rezultati glasanja za predstavnika OCD-Općina Prozor-Rama Rezultati glasanja OCD u procesu izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama
26.04.2022. 15:15    Obavijesti   Glasanje za predstavnika OCD, općina Prozor-Rama Poziv organizacijama civilnog društva sa područja općine Prozor-Rama za učešće u izboru predstavnika u evaluacijskoj komisiji u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2
20.04.2022. 10:12    Obavijesti   Izbor predstavnika OCD 2022. općina Prozor-Rama Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama
05.04.2022. 11:15    Obavijesti   Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku Prozor-Rama Izvještaj o održanom trećem mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama
04.04.2022. 14:48    Obavijesti   Izvještaj o održanom drugom mentorskom sastanku Prozor-Rama Izvještaj o održanom drugom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama
04.04.2022. 14:45    Obavijesti   Izbor predstavnika OCD 2022. Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama
30.03.2022. 11:16    Obavijesti   Poziv na 3. mentorski sastanak Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Prozor-Rama objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku
30.03.2022. 08:21    Obavijesti   Poziv za učešće u forumu za građanske inicijative Širi cilj je da uspostavljeni forum postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.
24.03.2022. 12:29    Obavijesti   Izvještaj o održanoj mentorskoj sesiji Prozor-Rama Izvještaj o održanom prvom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije
22.03.2022. 10:33    Obavijesti   Drugi mentorski sastanak Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga
15.02.2022. 13:34    Obavijesti   ReLOaD2: Uskoro Javni poziv za projekte organizacija civilnog društva Javna rasprava na temu ReLOaD2 projekta održana je u prostorijama Općine Prozor-Rama za sve predstavnike organizacija civilnog društva te zainteresirane pojedince.