Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“

Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“

U sali općinskog vijeća Općine Prozor-Rama, u četvrtak 15.06. 2023. godine, održane su konzultacije sa mladima u okviru dijaloške platforme „Dijalog za mlade“. Ukupno je sudjelovalo 15 osoba (predstavnici organizacija civilnog društva, volonteri, aktivisti, srednjoškolci), koje su na prethodnom dijalogu iznijele probleme i poteškoće sa kojima se susreću mlade osobe, ali istovremeno i ideje za unapređenje položaja mladih na području općine Prozor - Rama. Svrha konzultacija bila je definirati aktivnosti koje bi mladi voljeli vidjeti u potencijalnima projektima za mlade koji bi bili financirani u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).
 
Mladi su na početku upoznati sa zaključcima sa predhodnog sastanka od 11. maja 2023. godine, koji su se odnosili na prioritizirane teme za angažman mladih:
•poticanje umjetničkog, glazbenog, plesnog i likovnog i dramskog stvaralaštva mladih osoba
•poticanje rekreativnih sportskih aktivnosti za mlade (planinarenje, trčanje, šetanje u prirodi, veslanje, odbojka i sl)
•projekti za mlade ljude koji uključuju afirmaciju i promociju volonterizma i aktivizma kod mladih
•obuka za razvoj različitih vještina kod mladih (strani jezici i sl)
•organizacija festivala za mlade, izleta i edukacijskih kampova
•promocija novih sportskih vještina i organizacija takmičenja
•aktivnosti istraživanje i promocije nematerijalne kulturne baštine (arheološke, povijesne i kulturne znamenitosti)
•organizacija aktivnosti sa ciljem očuvanja okoliša na području općine Prozor - Rama
 
Nakon diskusije zaključeno je da bi potencijalni omladinski projekat trebao biti fokusiran na ostvarenje sljedećih ciljeva:
  1. Unaprijediti uslove za društvenu uključenost mladih na području općine Prozor – Rama
  2. Organizirati i provesti umjetničke, volonterske i edukativne sadržaje za mlade
  3. Povećati dostupnost i vidljivost kulturne baštine općine Prozor – Rama za građana, a posebno mlade
 
Nakon završetka konzultativnog sastanka sa mladima, prisutni predstavnici organizacija civilnog društva će pripremljen projektni prijedlog te će isti biti predan na razmatranje i potencijalno financiranje ReLOaD projektu tokom 2023. godine.  
Dijalog za mlade je konzultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg financira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Prozor-Ramom.