Poziv za iskazivanje namjere rukovodenja Agencijom za lokalni razvoj opcine Prozor-Rama

Poziv za iskazivanje namjere rukovodenja Agencijom za lokalni razvoj opcine Prozor-Rama
"U cilju odabira kvalitetnog rješenja za rukovođenje Agencije za lokalni razvoj općine Prozor - Rama, pozivam osobe koje smatraju da svojim znanjem i vještinama mogu obavljati zadaću rukovođenja Agencijom i rukovođenja razvojnim procesima da iskažu i obrazlože svoju namjeru i mogućnosti."

U cilju odabira kvalitetnog rješenja za rukovođenje Agencije za lokalni razvoj općine Prozor - Rama, pozivam osobe koje smatraju da svojim znanjem i vještinama mogu obavljati zadaću rukovođenja Agencijom i rukovođenja razvojnim procesima da iskažu i obrazlože svoju namjeru i mogućnosti.
 
Odlukom o osnivanju Agencije definirani su uvjeti za direktora: visoka stručna sprema ekonomske, pravne ili tehničke struke i 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti društva.
 
Osobe koje se namjeravaju javiti na ovaj poziv trebaju napisati pismo namjere koje će sadržavati:
-Kratke elemente životopisa,
-Kratko viđenje uloge i zadaća Agencije za lokalni razvitak općine Prozor- Rama,
-Kratki prikaz vlastitih znanja i vještina za rukovođenje Agencijom i rukovođenje razvojnim procesima.
Pisma namjere molimo do 15.12.2014. poslati mailom na adresu: [email protected], ili poštom na adresu: Općina Prozor - Rama, Kralja Tomislava bb, Prozor - Rama.
S poštovanjem!
 
NAČELNIK:
________________
dr. Jozo Ivančević