Oglas

Oglas

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i člana 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH, broj: 92/16“)
Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za k.o. Lapsunj, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Općine Prozor-Rama broj: 01-04-2470/21 od 20.10.2021. godine, objavljuje sljedeći
 
OGLAS
O IZLAGANJU NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKU OPĆINU LAPSUNJ
 
U općini Prozor-Rama, dana 04.07.2022. godine počet će izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine (zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti) koje se nalaze u katastarskoj općini LAPSUNJ (područje koje se proteže s desne strane puta Prozor-Ripci od skretanja za Ćališe do podborskog raskrižja, obuvaća naselja Šlimac, Gostovo, Lapsunj, Družinovići i planinu Draševo).
Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koju su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Lapsunj da su dužne u određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Lapsunj, dužne su se javiti Povjerenstvu i sa sobom donijeti sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID broj.
Maloljetne osobe trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama, obavljat će se svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u radnim prostorijama Povjerenstva, koje se nalaze na drugom katu u staroj zgradi općine Prozor-Rama, adresa Kralja Tomislava b.b., Prozor.

Neodazivanje posebnom pozivu Povjerenstva, odnosno ovom oglasu, povlači zakonske posljedice.

Povjerenstvo za izlaganje podataka