Odluka o pokretanju javne nabave

Odluka o pokretanju javne nabave

Na temelju članka 17. i 18. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama donio je

ODLUKU
O POKRETANJU JAVNE NABAVE

 
1. Odobrava se postupak javne nabave: Nabava, isporuka i postavljanje opreme za rasvjetu ulica Kralja Tomislava, Splitske i Dive Grabovčeve u Prozoru.
 
2. Postupak javne nabave, iz točke 1. ove Odluke, provesti će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Predmetna nabava planirana je pod rednim brojem 29 Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2015. godinu.

3. Procijenjena vrijednost nabave, iz točke 1. ove Odluke, iznosi 245.000,00 KM /bez PDV-a.

4. Vrsta postupka javne nabave - Otvoreni postupak.

5. Za realizaciju ove Odluke zadužena je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor - Rama.
Posebnim rješenjem će se formirati povjerenstvo za provedbu postupka predmetne nabave.

6.       Kriterij dodjele ugovora - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

7.       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 NAČELNIK
                                                                                                                          Jozo Ivančević, dr.