Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2016. godinu

Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i čl. 5. Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu br. 01/1-21-2421/15 od 30.12.2015. god., a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2016. godinu, Načelnik Općine donosi
 
O D L U K U
 O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2016. GODINU 
 
Članak 1.
            Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”). Plan nabava, čije izmjene i dopune su sastavni dio ove Odluke, mijenja se u pogledu procijenjene vrijednosti postupaka nabave, vrste postupaka nabave, te se u Plan nabava uvrštavaju postupci nabave koji nisu bili ranije planirani, kako slijedi:
 
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVA ZA 2016. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
 
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
     ROBE
3 Nabava sredstava za održavanje čistoće za tijela uprave općine Prozor-Rama 39830000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum I kvartal I kvartal Proračun (konto: 613324)  
  Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole na području općine P-R 39830000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum I kvartal I kvartal Proračun (konto:  613324, 614125)  
 
     USLUGE
20 Usluge medijskog oglašavanja 79341000-6 10.000,00 KM Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH 2016. 2016. Proračun (konto 613991)  
22 Usluge deratizacije kanalizacijskog sustava, javnih ustanova, škola, zgrada kolektivnog stanovanja, natkrivenih potoka na području općine Prozor-Rama 90921000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2016. 2016. Proračun (konto 613994)  
  Usluge dezinfekcije i dezinsekcije javnih ustanova, škola, zgrada kolektivnog stanovanja na području općine Prozor-Rama 90921000-9 6.000,00 KM Izravni sporazum 2016. 2016. Proračun (konto 613994)  
     RADOVI
              Proračun (konto  
 
Nabave koje nisu bile predviđene Planom nabava, a za koje je provedena ili pokrenuta procedura nabave prije donošenja Izmjena i dopuna Plana javnih nabava za 2016. godinu:
R. br. Predmet nabave Šifra JRJN Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja postupka Okvirni datum zaključenja ugovora Izvor financiranja Nap.
 
     USLUGE
64 Projektni nadzor na novom objektu zgrade Općine u Prozoru 71248000-8 18.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 08.11.2016 2016. Proračun (konto 821211)  
     RADOVI
65 Asfaltiranje lokalne ceste Gračanica-Klek - DODATNI RADOVI 45233223-8 28.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 12.04.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 25.05.2016. Proračun (konto 821224)  
66 Dodatni radovi na dogradnji novog dijela Srednje škole u Prozoru (I faza) 45214220-8 24.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 16.05.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 28.06.2016. Proračun (konto 821612)  
67 Nabava i postavlj. opreme za rasvjetu ulica: K. Tomislava, Splitske i Dive G. u Prozoru – DODATNI RADOVI 45454000-4 74.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 16.06.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 05.08.2016. Proračun (konto 821221)  
68 Sanacija zidova i molerski radovi u objektu O.Š. "Fra Jeronim Vladić" Ripci 45442100-8 19.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 26.07.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 12.08.2016. Proračun (konto 615278)  
69 Izgradnja kružnog toka na križanju ulica K. Tomislava i Dive Grabovčeve u Prozoru – DODATNI RADOVI 45233128-2 36.693,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 21.07.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 19.08.2016. Proračun (konto 821216)  
70 Asfaltiranje lokalnih cesta: R418-Matkovići i Jaklići (Sala) -Rumboci (Franjići) I faza – DODATNI RADOVI 45233120-6 93.227,96 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 24.08.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 20.09.2016. Proračun (konto 821612)  
71 Asfaltiranje lokalnih betonskih i makadamskih cesta u općini Prozor-Rama II faza – DODATNI RADOVI 45233223-8 60.337,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 24.08.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 26.09.2016. Proračun (konto 821612)  
72 Probijanje putova u mjestima Parcani, Lizoperci i Here 45112000-5 75.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 05.05.2016 Postupak okončan  zaključenjem ugovora, dana, 12.10.2016. Proračun (konto 821612)  
73 Sanacija kanalizacijske mreže i korita rijeke u mjestu Tošćanica, općina Prozor-Rama 45232410-9 30.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 07.11.2016 2016. Proračun (konto 821224)  
74 Radovi na sanaciji krova Sportske dvorane u Prozoru 45212225-9 60.000,00 KM Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Postupak pokrenut Odlukom od 27.10.2016 2016. Proračun (konto 821217)  
75 Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru – DODATNI RADOVI 45213150-9 311.000,00 KM Pregovarački postupak bez obj. obavijesti o nabavi Postupak pokrenut Odlukom od 30.11.2016   Proračun (konto 821211)  
                                                                                                                          
                                                                        Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu br. 01/1-21-2421/15 od 30.12.2015. god., ostaju nepromijenjene.
 
                                                                        Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Jozo Ivančević