Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru

  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru
  • Projekt Zelene tržnice u gradu Prozoru

Općina Prozor-Rama uskoro će dobiti novu Zelenu tržnicu u gradu Prozoru. Projektni zadatak je bio da se objekt  isprojektira kao poslovni objekt sa zatvorenim i otvorenim dijelovima tržnice. Zatvoreni dio tržnice treba sadržavati: prodajni prostor za meso i ribu sa hladnjačom i bazenom, poslovne prostore sa skladištima za različite namjene, ured za upravitelja, sanitarije i veliki zatvoreni dio za prodaju. Otvoreni dio treba imati prodajna mjesta za voće i povrće i ostalu tržnu robu.
Objekt ovakvog sadržaja će uvelike poboljšati kvalitetu prostora u samom centru Prozora. Izlaskom na lokaciju vidljivo je da mjesto gdje se planira gradnja nove tržnice već predstavlja glavnu liniju kretanja građana, i da se u neposrednoj blizini nalaze zgrada Općine, crkva, trg ispred crkve, škola i ostale gradske funkcije.
Površina buduće Zelene tržnice iznositi će 687 m2. Projekt je uradila firma Ecoplan d.o.o. iz Mostara.
ODRAZ - Fodnacija za održvi razvoj F BiH za ovaj projekt osigurao je 200.000,00 KM. Općna je aplicirala ovaj projekt te je uspješno podržan.