Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama

 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama
 • Predstavljena idejna i glavna rješenja za tri objekta u općini Prozor-Rama

Firma Ecoplan iz Mostara, na čelu sa Borom Puljićem, predstavila je idejna i glavna rješenja za tri objekta koja trenutno rade u Općini Prozor-Rama.
Na predstavljanju prvog projekta, a to je projekt Gradska mrtvačnica, prisutni su bili i predstavnici župnog ureda Srca Isusova, na čelu sa župnikom don Stipom Kneževićem. Firma Ecoplan ponudila je tri moguća rješenja, koja obuhvaćaju sve potrebne sadržaje za jednu modernu i svrsishodnu gradsku mrtvačnicu. Monumentalnost kompozicije uravnotežena je prirodnim, organskim i jednostavnim materijalima: kamen i drvo, neskriveni beton, čelik i staklo. Ideja je bila projektom iskazati dvije različite dimenzije ispraćaja pokojnika: onu uzvišenu i duhovnu, ali i onu osobnu – ljudsku.
Projektni zadatak je bio: Objekat na lokaciji locirati tako da se ispoštuju zatečene linije kretanja i ulazi u groblje. Osim toga mikrolokacija objekta na parceli treba da je takva da omogući najkvalitetnije moguće vizure na reprezentativni objekt mrtvačnice.
Objekt mrtvačnice treba sadržavati glavne prostorije u službi pripreme i ispraćaja pokojnika (prosektura sa rashladnim uređajem, pripadajuće sanitarije i ispraćajna dvorana), te prateće administrativne prostorije (ured, spremište pogrebne opreme te sanitarije za posjetitelje).
Uz mrtvačnicu predvidjeti kolski prilaz, pješački prilaz, prilazni plato - ispraćajni trg,  natkriveni trijem, parking prostor odvojen zaštitnim zelenilom, posebni parking za rodbinu, kao i svi sadržaji koje podrazumijeva objekt ovog karaktera.
Druga dva projekta su: Glavni projekt Gradska zelena tržnica koja će se nalaziti u ulici Kralja Tomislava i Idejno rješenje za interijer općine Prozor-Rama.