Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike

Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ objavilo je Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju financirati/ sufinancirati iz Proračuna Hercegovačko – neretvanske županije za 2016. godinu.

Prijavu projekta na javni poziv mogu podnijeti udruge i organizacije građana koje su registrirane kod nadležnih institucija u Federaciji BiH i HNŽ, a pružaju usluge na području HNŽ iz oblasti socijalne politike.

Javni poziv i potrebne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima.