POKRENI SVOJ POSAO

POKRENI SVOJ POSAO

Polaznici radionica u sklopu obuke “Pokreni svoj posao” na četvrtoj su, održanoj 6. prosinca 2022. godine, prezentirali pred komisijom svoje ideje. 

Tročlana komisija će u roku sedam do deset dana donijeti odluku o izboru kandidata i odabrati najuspješnije poslovne planove, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa istim.

Udruženje Link Mostar i Općina Prozor-Rama u drugoj polovici mjeseca rujna, pozvali su sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“.

Obuke su se organizirale  kroz  projekt „LINK4StartUps“koji se provodi u okviru programa „EU4businessRecovery-COVID 19 Investment Response“ koji financiraju EU i Savezna Republika Njemačka,a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i međunarodnom organizacijom rada(MOR) .
Za obuke je pristiglo 14 prijava.

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama je svim aplikantima bila na raspolaganju u vidu tehničke pomoći i izrade poslovnih planova.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja Općine Prozor-Rama da pokrenu vlastiti biznis. Podrška uključuje:

  1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje
  2. Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa
  3. Podrška pri vođenju biznisa
Prednost prilikom prijavljivanja su imale sljedeće kategorije:
  1. Nezaposlene žene
  2. Mlade nezaposlene osobe do 35 godina
  3. Osobe sa invaliditetom
  4. Pripadnici nacionalnih manjina

Obuka je realizirana u periodu studeni-prosinac 2022.godine.

Uvjet za dobivanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama

Na prvoj  radionici  koja je održana 4. 11. 2022.godine u zgradi HC-a posebna pažnja je posvećena definiranju poslovne ideje i istraživanju tržišta, kao i načinima promocije i marketinga.

Druga radionica je održana 18. 11. 2022.godine u zgradi Općine Prozor-Rama i obrađeni su troškovi poslovanja kao i procjena prodaje i očekivane dobiti.

Treća radionica je također održana u zgradi Općine, 28. 11. 2022.godine gdje su predavači bili pravnik i certificirani računovođa, a svi  zainteresirani su imali svoje vrijeme za moguća pitanja.