Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  24. (dvadesetčetvrtu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  22.12.2022. godine (četvrtaku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10,00  sati
  
Za sjednicu predlažem sljedeći
  
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Prozor – Rama za 2022.godinu,
  3. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Prozor – Rama za 2023.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o financiranju deficita iz gotovinskog toka,
  6. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023.godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama,
  8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  9. Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić