Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), sazivam  24 . (dvadesetčetvrtu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 07. 04. 2015. godine (utorak) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  09,00 sati.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D N E V N I      R E D
 
1.       Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mjesnih zajednica (rasprava završena – samo izjašnjavanje),
3.       Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4.       Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 01.01. – 31.12.2014.godine, sa izvješćem o korištenju sredstava rezerve,
5.       Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2014. godinu,
6.       Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2014.godini,
a)      Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
b)      Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko -pravne poslove i katastar nekretnina,
c)      Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
 
7.       Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u službama uz upravu Prozor – Rama u 2014.godini,
8.       Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2014.godini,
9.       Davanje suglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu,
10.    Informacija o stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2014.godine, sa podatcima o građanskim stanjima,
11.    Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 

 
                  PREDSJEDNIK
                                                                                                                       Esad E. Dželilović