Poziv za 20. sjednicu općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv za 20. sjednicu općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  20. (dvadesetusjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  14.7.2022. godine (ČETVRTAKu zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00  sati
  
 Za sjednicu predlažem sljedeći
 
 

 D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1.       Izvadak iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.       Prijedlog Odluke o sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor – Rama,
3.       Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
4.       Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
5.       Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora (male HE, sunčeva energija, energije vjetra), na području općine Prozor - Rama,
6.       Informacija o poduzetim mjerama u svezi stanja vodnih objekata na području općine Prozor – Rama,
7.       Pitanja i inicijative vijećnika.
 
 
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić