Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama    (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  8. (osmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.5.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavi matičnih područja općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi u općina Prozor – Rama,
 4. Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama,
 5. Prijedlog Rješenja o verifikaciji izbora u Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Podbor, Ustirama, Lug, Gračac,Gmići, Ripci, Jaklići, Rumboci, Orašac, Gračanica, Šćipe, Uzdol),
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama,
 7.  Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01. – 31.03.2017.godine,
 8.  Izvješće  o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu,
 9.  Davanje Suglasnosti na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu,
 10. Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2016/2017 godina,
 11. Informacija Općinske Službe o Izvješću o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 12. Informacija Općinske Službe o Izvješću o radu JP „Radio - Rama“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 13. Informacija Općinske Službe o Izvješću o radu „Agencije za lokalni razvoj“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu,
 14. Informacija Općinske Službe o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Rama, Prozor – Rama za 2016.godinu,
 15. Informacija Općinske Službe o radu i financijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar, Prozor-Rama za 2016.godinu,
 16. Informacija Općinske Službe o radu i financijskom poslovanju  JU „Narodna knjižnica Rama“ za 2016.godinu,
 17. Informacija Općinske Službe o radu i financijskom poslovanju  JU „Centar za osobe s posebnim potrebama Prozor – Rama“  za 2016.godinu,
 18. Informacija o stanju javne rasvjete na području općine Prozor – Rama,
 19. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Prozor – Rama,
 20. Inforamcija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
 21. Pitanja i Inicijative vijećnika.
                                                                                                                                   PREDSJEDNIK
                     Esad E. Dželilović