Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  7. (sedmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 27.4.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
 
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o uspostavi rizničarskog načina poslovanja u Općini Prozor – Rama,
  3.  Prijedlog Odluke o uspostavi Registra proračunskih korisnika Općine Prozor – Rama,
  4. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period siječanj – ožujak 2017.godine, 
  5. Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prozor-Rama za 2016.godinu,
  6.  Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama za 2016.godini,
  7. Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2016.godinu,
  8. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine,
  9.  Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
                   PREDSJEDNIK
                  Esad E. Dželilović