Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04 i 4/16), s a z i v a m  5. (petu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 27.2.2017. godine (ponedjeljak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.       Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.       Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama,
3.       Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama,
4.       Verificiranje izbora za Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Gmići, Gračanica, Gračac,  Uzdol, Rumboci, Orašac, Ripci, Lug, Šćipe, Jaklići i Ustirama),
5.       Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u Službama za upravu u 2016.godini,
6.       Davanje Suglasnost na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta osnovnih škola;
a)     Osnovna škola Veselka Tenžera, Uzdol,
b)     Osnovna škola Ivana Mažuranića, Gračac,
c)     Osnovna škola “Šćipe” iz Šćipa,
d)     Osnovna škola fra Jeronima Vladića i
e)     Osnovna škola Marka Marulića, Prozor,
7.       Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u  Školskom odboru O.Š. „Veselko Tenžera“ Uzdol,
8.       Rješenje o konačnom imenovanju  članova Školskog odbora O.Š „Veselko Tenžera“ Uzdol,
9.       Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2016.godinu,
10.    Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2015/2016 godina,
11.    Informacija Službe za zapošljavanje Prozor – Rama o stanju nezaposlenosti za 2016 godini,
12.    Pitanja i Inicijative vijećnika.
   
PREDSJEDNIK

    Esad E. Dželilović