Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04 i 4/16), s a z i v a m  4. (četvrtu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 31.1.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
 
D N E V N I    R E D
 
 
 1.  Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2017.godinu,
 3. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prednacrta  Izmjene i dopune Prostornog  plana općine  Prozor – Rama,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prednacrta Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020.godine,
 6. Donošenje Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša općine Prozor – Rama,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzeća za javni prijevoz d.o.o. Prozor – Rama,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o javnom reemitiranju, emitiranja sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 10. Davanje suglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodijeli grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje općine Prozor – Rama između Općine i Rama-tex d.o.o. Prozor - Rama,
 11. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović