Poziv na 34. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 34. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  34. (tridesetčetvrtu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  19.12.2019. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9:30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

 D  N  E  V  N  I      R  E  D

  1. Izvadak iz  zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna općine Prozor – Rama za 2019.godinu,
  3. Prijedlog Proračuna općine Prozor – Rama za 2020.godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za 2020.godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama,
  6. Pitanja i inicijative vijećnika.

   PREDSJEDNIK
   Esad E. Dželilović