Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  19. (devetnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  12.7.2018. godine (ČETVRTAK)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu,
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli prijevoza putnika u javnom prometu,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora,
 5. Davanje Mišljenja za izvođenje radova na rekonstrukciji DV Marina pećina – TS Mluša i građenje DV Mluša – Blidinje – Risovac,
 6. Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
 7. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu Agencije za lokalni razvoj d.o.o Prozor – Rama za 2017.godinu,
 8. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu Javnog komunalnog poduzeća „Vodograd“ d.o.o Prozor – Rama za 2017.godinu,
 9. Informacija Korisnika proračunskih sredstava o korištenju sredstava proračuna u 2017.godini:
(KK Empi, Muški košarkaški klub “Rama”, Ženski košarkaški klub “Rama”, Crveni križ  FBiH-Prozor-Rama, Šahovski klub “Rama”, ŠRD"Ramske vode", UG HNK “Rama”, L.D. “Vepar”, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Prozor, Udruga roditelja i udovica hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu Rama-Prozor, Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnica Rama, HVIDR-a Rama –Prozor, Udruga Maloljetnika Dragovoljaca Domovinskog rata, Udruženje ratnih vojnih invalida Općine prozor-Rama, JOB-Jedinstvena organizacija boraca, Udruženje logoraša Prozor, Veslački klub "Rama", HPD "RAMA", Športsko rekreativni savez općine Prozor-Rama, Dobrovoljno vatrogasno društvo Prozor-Rama, Udruga nositelja ratnih odličja HVO HB HNŽ),
 1. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2017.godini na području općine Prozor – Rama,
 2. Informacija o aktivnostima i aktualnoj problematici Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ sa sjedištem u Šćitu bb, općina Prozor – Rama,
 3. Pitanja i inicijative vijećnika.
 
                                                                       PREDSJEDNIK
                                                                                                                                       Esad E. Dželilović