Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  17. (sedamnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 29.5.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor - Rama,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 1.1.-31.3.2018.godine,
 4. Informacija o tijeku postupka donošenje Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Krupić“ na području općine Prozor – Rama (uz prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vrela „Krupić“ općini Prozor – Rama Vlade Federacije BiH),
 5. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama,
 6. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,
 7. Informacija o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prozor – Rama za 2017.godini,
 8. Informacija  o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Kulturno-Športski/Sportski centar Prozor – Rama za 2017.godinu,
 9. Informacija o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Centar za osobe s posebnim potrebama općine Prozor-Rama za 2017.godinu,
 10. Informacija o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove „Narodna knjižnica Rama“  Prozor – Rama za 2017.godinu,
 11. Informacija o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Ciciban“  Prozor – Rama za 2017.godinu,
 12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                                         Esad E. Dželilović