Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  16. (šesnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 25.4.2018. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00  sati
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 15. redovite, 1. izvaredne i tematske sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Nacrt Odluke o radnom vremenu trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Prozor - Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor – Rama,
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU „Centar za osobe s posebnim potrebama“ općine Prozor – Rama,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe koja će vršiti ovlasti Skupštine poduzeća „Javni prevoz“ d.o.o. Prozor – Rama,
 6. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Skupštine Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama,
 7. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01.-31.12.2017.godine, sa Izvješćem o korištenju sredstava rezerve,
 8. Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka po Službama za upravu općine Prozor – Rama u 2017.godini,
 9. Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2017.godini:
  1. Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
  2. Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina,
  3. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti,
 10. Izvješće o radu Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red za 2017.godinu,
 11. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2017.godine,
 12. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća  Prozor – Rama za period siječanj – ožujak 2018.godine,
 13. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljenih izvora na području općine Prozor – Rama,
 14. Informacija o stanju naplate konesijske naknade u općini Prozor – Rama za 2017.godinu,Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK
                                         Esad E. Dželilović