Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“

 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“
 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“
 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“
 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“
 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“
 • Organizirane konzultacije sa mladima u okviru platforme „DIJALOG ZA MLADE“

U sali općinskog vijeća Općine Prozor-Rama, u četvrtak 11. maja 2023. godine, održane su konzultacije sa mladima u okviru dijaloške platforme „Dijalog za mlade“. Ukupno su sudjelovale 23 osobe (predstavnici organizacija civilnog društva, volonteri, aktivisti, srednjoškolci), koje su iznijele probleme i poteškoće sa kojima se susreću mlade osobe, ali istovremeno i ideje za unapređenje položaja mladih na području općine Prozor - Rama. Svrha konzultacija bila je identificirati potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, kao i ponuditi inicijative kojima bi se unaprijedila kvaliteta života lokalne zajednice.
 
Tokom diskusije navedene su sljedeće teme i prijedlozi mladih za unapređenje kvalitete života:

 • poticanje umjetničkog, glazbenog, plesnog i likovnog i dramskog stvaralaštva mladih osoba
 • poticanje rekreativnih sportskih aktivnosti za mlade (planinarenje, trčanje, šetanje u prirodi, veslanje, odbojka i sl)
 • projekti za mlade ljude koji uključuju afirmaciju i promociju volonterizma i aktivizma kod mladih
 • obuka za razvoj različitih vještina kod mladih (strani jezici i sl)
 • organizacija festivala za mlade, izleta i edukacijskih kampova
 • promocija novih sportskih vještina i organizacija takmičenja
 • aktivnosti istraživanje i promocije nematerijalne kulturne baštine (arheološke, povijesne i kulturne znamenitosti)
 • organizacija aktivnosti sa ciljem očuvanja okoliša na području općine Prozor - Rama
 
Nakon obavljenih konzultativnih sastanaka sa mladima u okviru platforme “Dijalog za mlade”, tokom 2023. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Općine Prozor-Rama putem kojeg će organizacije civilnog društva imati priliku predložiti za financiranje i sprovedbu one inicijative koje su prioritizirane u okviru konzultacija te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažirati mlade za sudjelovanje u životu lokalne zajednice.
 
Dijalog za mlade je konzultativni mehanizam za aktivno uključivanje mladih u život zajednice. Organizira se u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg financira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Prozor-Ramom.