Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 21. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 21. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 21. sjednicu prema sljedećem Dnevnom redu: Izvadak iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama, Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih investicija u obliku dozvoljenog prekoračenju po transakcijskom računu Općine Prozor-Rama, Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period 1. do 30. 6. 2022.godine s Izvješćem o korištenju sredstava pričuve za period 1. 1. do 30. 6. 2022. godine te Informacija o izvršenoj privatizaciji i njenim posljedicama na gospodarstvo u općini Prozor-Rama.

Pred vijeće je stavljena Odluka o zaduženju za financiranje kapitalnih investicija, a ona glasi: “Odobrava se zaduženju za financiranje kapitalnih investicija u obliku dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu općine Prozor – Rama kod poslovne banke u visini do 4.000.000,00 KM (slovima: četirimilijuna KM).”

Zaduženja se realiziraju kroz javne nabavke, a prvi dio zaduženja realizira se u visini od 2.100.000,00 KM. Drugi dio zaduženja realizira se u visini od 1.900.000,00 KM.

 

Posebni razlozi sada za donošenje Odluke o zaduženju

Nenajavljeno i neplanirano smanjenje proračunskih prihoda od obeštećenja, uz sporost sudskog postupka, po tužbi Općine Prozor – Rama protiv JP “Elektroprivreda” HZHB Mostar, što je dovelo do kašnjenja planiranih uplata i uzrokuje nemogućnost ažurnog izmirenja obveza za kapitalne investicije preuzetih kroz proračun općine Prozor – Rama.

Iznosi koji su bili u 2022. planirani po ovom osnovu, a imaju skoro sto postotnu sigurnost naplate, jesu 675.500,00 KM glavnice i 1.350.000,00 KM kamate. U proračunu za 2023. godinu mogu se planirati i realno očekivati navedeni primitci predviđeni za 2022. godinu. Postojanje obveza iz kapitalnih projekata izvršenih tijekom 2022. godine, a i onih koji se planiraju izvršiti tijekom sljedeća 24 mjeseca.

Korištenje financijskog aranžmana dozvoljenog prekoračenja na transakcijskom računu neće utjecati na proračunske prihode i rashode za 2022. i 2023.  godinu, osim za visinu kamata.

“Došlo je do potrebe da jedan dio prihoda koji su planiranu u Proračunu, a radi se o očekivanim uplatama od Elektroprivrede HZHB, po osnovnu razlike u uplatama koje ona vrši po svom osnovu i onoga koje mi tumačimo kao zakonske. Riječ je o četvrtoj tužbi za koju očekujemo pozitivno rješenje u korist općine Prozor-Rama, a riječ je o 4.675.500 KM glavnice i tada 1.350.000 KM kamata, a sada se već može raditi o 2 milijuna KM”, obrazložio je između ostaloga Josip Juričić, šef Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

“Što se tiče ovih tužbi one su još prije deset godina utvrđene i donesene putem Vrhovnog, Ustavnog suda i putem drugostupanjske odluke. Ovo je već četvrta tužba kojom tužimo Elektroprivredu HZHB po istom osnovu i oni, mislim, prema ovim tužbama vratili 10 milijuna kamata”, kazao je načelnik općine dr. Jozo Ivančević te dodao kako općina ima otprilike još 12 do 13 milijuna duga od Elektroprivrede koja ne želi dogovor i razgovor.

Prijedlog o zaduženju je usvojen s 13 glasova ZA, pet glasova PROTIV i dva glasa SUZDRŽAN.

Izvješće o izvršenju Proračuna 

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu od 431.430,00 KM, od čega je do 30.06.2022. godine ostvareno 13.154.156,00 KM odnosno 40,56 %.

Uz uvid u detaljne prihode, porezne i neporezne prihode, tekuće transfere i donacije, primitke, rashode i izdatke vidljivo je da je za navedeno razdoblje, od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, ostvaren suficit u iznosu od 582.790,00KM.

Izvješće o korištenju sredstava pričuve

Ovo izvješće je sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Prozor-Rama za 1. do 30. lipnja 2022.godine.

Grant za školstvo i stručno usavršavanje 11.500,00, Grantovi vjerskim zajednicama 22.977,92, Grant za kulturu 2.000,00, Sportske manifestacije 6.000,00, Grantovi udrugama građana 10.600,00, Ostala korištenja 28.939,00 te Pomoć za nabavku knjiga 3.000,00 KM. UKUPNO 85.016,92 KM.

Privatizacija u općini Prozor-Rama i utjecaj na gospodarstvo

Iako u općini Prozor-Rama još od 2014. nije bilo novih postupaka privatizacije, obzirom na novi saziv Općinskog vijeća, u ovoj informaciji sažeti su podaci iz ranijih informacija, što daje cjelovit uvid u proces privatizacije u općini Prozor – Rama.

Mala privatizacija
Naziv poduzeća Vrijednost kapitala Prihod  Certifikati Prihod Gotovina Prihod Ukupno
Gradina d.o.o.Prozor 59.597,00 38.783,05 20.858,95 59.597,00
Putnik d.o.o. Prozor 54.999,00 35.749,35 19.249,65 54.999,00
Makljen – Prozor (fragment: 9 posl.prostora) 92.760,00 591.790,00 209.319,00 801.100,00
Motel Rama – Prozor 268.860,00 174.759,00 94.101,00 268.860,00
Restoran  Rama – Prozor 69.404,60 45.112,99 24.291,61 69.404,60
Mondeo – Prozor 48.000,00 31.200,00 16.800,00 48.000,00
Imovina preduzeća „UNIS- Tvornica za bicikle“ Šćit-Prozor

480.369,00

312.240,00 168.129,00 480.369,00
Pitanja i inicijative vijećnika

Veći dio posljednje točke dnevnog reda odnosio se na primjedbe koje su upućene komisiji koja prema tvrdnjama nekih vijećnika nije poštivala pravilnik prilikom sastavljanja konačne liste korisnika subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja. Vijećnici Mirza Đogić i Marinko Cvitanović ostali su pri mišljenju da komisija nije radila dobro svoj posao i da je treba raspustiti, dok je vijećnik Ilija Šarčević istaknuo kako je uvjeren da u radu komisije nije bilo ništa sporno, da nije bilo vanjskog utjecaja te je pohvalio rad iste, kao i inicijativu za izdvajanje sredstava za subvenciju mladima.

“Mogao je Načelnik reći nećemo to davati, ali idemo da pomognemo svojim ljudima. E sad je li to baš idealno, je li najidealnije, vjerojatno da nije, ja sam to rekao, možda nije, neka se dođe ovdje i neka se obrazloži, neka se kaže šta je. Ako treba možemo sve dalje ispisati i vidjeti kako i šta. Pred svima ću reći što je moj stav”, kazao je načenik općine dr. Jozo Ivančević te dodao kako u komisiju ima povjerenje: “Da radite, da ste mladi, izvolite korektno odraditi, idite na teren i vidite. Pravilno to odradite i nemojte da netko prigovara.”

Komisija radila i donosila bodove prema Pravilniku

Gost na današnjoj sjednici bio je predsjednik komisije za odabir korisnika subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja gosp. Ivan Marić koji je ovom prilikom kazao: “Najprije ovo da nismo mogli davati bodove i da smo trebali raditi samo po Pravilniku. U Pravilniku, Članak 8., piše: Zadaća komisije na temelju propisanih kriterija izvršiti bodovanje i utvrditi iznose koji će se dodijeliti kandidatima, samo to bodovanje je propisano u Članku 15. i 16. Pravilnika. U Članku 15. se navodi da se boduje samo ona dokumentacija koju su kandidati dostavili, a u Članku 16. se navodi da komisija prilikom izlaska na teren može dodijeliti bodove od 0 do 30. Konkretno stoji: Dodatnih 0-30 bodova se dobiva na temelju izlaska Povjerenstva na teren koje će na temelju svojih saznanja i utvrđenih činjenica o stanju trenutnog mjesta boravka, stupnju izgrađenosti nekretnine i stvarnoj socijalnoj potrebi za sredstvima iz Javnog poziva, podnositelju zahtjeva dodijeliti određeni broj bodova, što se evidentira Zapisnikom, fotografijama i drugom relevantnom dokumentacijom. Što bi značilo da je ovo što je izjavljeno na prošloj sjednici Općinskog vijeća, da mi nismo nadležni da donosimo bodove i da smo trebali raditi samo po Pravilniku, što se vidi iz ovoga i po Članku 8. Pravilnika, da smo radili po Pravilniku i da smo donosili bodove kako su propisani u Pravilniku”, kazao je Marić između ostaloga.

Potpredsjednik vijeća Jure Tadić je istaknuo kako je projekt subvencioniranja dobar, a tijekom rasprave ne bi stao niti na stranu komisije ni korisnika koji su se žalili. “Ima Žalbena komisija, ljudi se žale, Žalbena komisija je ta koja ima zadnju riječ i to je to.”

Bodovi prema viđenom na terenu, stupnju izgrađenosti i stvarnoj socijalnoj potrebi

Marić pritom ističe kako je komisija imenovana Rješenjem od strane Načelnika da provede Javni poziv prema Pravilniku koji je donijela neka druga komisija, odnosno komisija za izradu Pravilnika. “E sad, da li je taj Pravilnik dobar ili nije, to je sad neka druga tema”, zaključuje Marić.

Pravilnik je u ovom slučaju pravilan pravni propis i komisija je morala djelovati po njemu. Do same sjednice vijeća 14. srpnja 2022. godine došlo je pet prigovora, a nakon sjednice i medijskih objava stiglo je još deset prijava istaknuo je Marić. “Čitao sam te prigovore i nijedan taj prigovor nije bio da bi se reklo da je komisija pogriješila u Članku, tom i tom, Pravilnika. Uglavnom se općenito navodi: Kako to nisam dobio ja, kako je netko drugi dobio”, kaže Marić. U prigovorima se uglavnom navodi da je krivo obračunat broj bodova, kako drugu godinu za redom određeni kandidati nisu dobili subvenciju te kako netko ima manje bodova u odnosu na prošlu godinu. Marić je kao primjer naveo Članak 15. i dobne kategorije, gdje su korisnici izgubili određeni broj bodova jer su godinu stariji i slično.

Pomoćnik načelnika Josip Juričić je kazao: “Bilo bi korisno da idemo s nekim Zaključkom, ozbiljna je bila diskusija, ali da Zaključak ide u pravcu poboljšanja Pravilnika i poziva da se svi uključimo u to poboljšanje. Dobra je stvar što općenito imamo ovu Odluku, što imamo Pravilnik i pristup na ovaj način, a poboljšanja su uvijek dobrodošla i neka se svi uključe, pa ćemo za idući put napraviti poboljšaniji Pravilnik.”

“Možda da komisija, predsjednik i članovi, dostave u pisanoj formi korekciju ovog Pravilnika i da ga mi na sljedećem sazivu vijeća potvrdimo i držimo se toga”, zaključio je Načelnik.