Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 23. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 23. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 23. sjednicu danas, 29. studenoga 2022. godine u gradskoj vijećnici s početkom u 11 sati.

Prema usvojenom Dnevnom redu za ovu sjednicu, pred vijeće je stavljen Prijedlog Odluke o povećanju udjela općine Prozor-Rama u temeljnom kapitalu Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama.

Predlaže se povećanje udjela Općine Prozor – Rama u temeljnom kapitalu za iznos od 3.845.158,27 KM, a u koji su uključene uplate za povećanje kapitala od 1. 1. 2016. do 15. 8. 2022. godine, po usuglašenom zapisniku o utvrđivanju iznosa uplata Općine Prozor-Rama za povećanje temeljnog kapitala JKP „Vodograd“.

“Mi smo 2016. godine izvršili povećanje svog udjela u kapitalu Javnog komunalnog poduzeća Vodograd, kada smo ulaganjima u novcu i stvarima svoj udio povećali udio s 51 na 71%. Nakon toga su nastavljene ulagačke aktivnosti Općine Prozor-Rama. U Proračunima se predviđalo povećanje udjela i to povećanje se ostvarivalo iz godine u godinu. Sad smo odlučili da pristupimo preciznom definiranju tog udjela”, kazao je u obrazloženju pomoćnik Načelnika Josip Juričić.

Općina Prozor-Rama svoj će udio novim uplatama povećati na 88% ukupnog kapitala “Vodograda”.

Prijedlog je usvojen s 13 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN.

Vijeće je na redovnoj 23. sjednici raspravljalo i o Nacrtu proračuna za 2023. godinu.

Proračun općine Prozor-Rama za 2023. godinu sastoji se od 25.813.300,00 KM PRIHODA i 25.813.300,00 KM RASHODA

Osim poreznih i neporeznih prihoda, tekućih transfera i donacija, rashoda itd, veliki dio proračuna odnosi se na kapitalne transfere. Tu su sudjelovanje u izgradnji na regionalnom putu R418, pomoć za sanaciju i dogradnju OŠ “Marko Marulić” Prozor, “Fra Jeronim Vladić” Ripci, “Šćipe”, “Veselko Tenžera” Uzdol, “Ivan Mažuranić” Gračac, “Ustirama” i Srednje škole Prozor.

Dio transfera odnosi se i na nabavku vozila za Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama”, kao i obnovu Vatrogasnog doma (Sud), gradnju gradskog trga i pratećih objekata, gradnja vrtića i tržnice, uređenje mrtvačnice itd.

Općina Prozor-Rama bi prema proračunu za 2023. godinu trebala dobiti i punionicu za električne automobile. Velika i važna stavka jest nastavak izgradnje vodovoda u Gornjoj Rami, rekonstrukcija i izgradnja gradske i ostale kanalizacijske i vodovodne mreže-crpilište Krupić, projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje te izgradnja seoskih vodovoda.

Prema Nacrtu Proračuna za 2023. godinu, planirana je rekonstrukcija cesta i uređenje gradskih ulica s 2.312.430,00 KM, kao i uređenje pročelja u gradskim ulicama.

Za ovu točku Dnevnog reda stiglo je najviše upita vijećnika, a većina se odnosila na obrazloženje stavki iz samog Nacrta.

Nacrt Proračuna je usvojen s 13 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN

Povodom usvajanja Nacrta zadužuje se Načelnik za organiziranje Javne rasprave, a mogući termin je 9. prosinca 2022. godine u 11 sati u kinodvorani Doma kulture u Prozoru. Javnost će o konačnom terminu Javne rasprave biti pravovremeno obaviještena putem medija.

Pred vijeće je stavljen Nacrt Strategije razvoja općine Prozor-Rama za period 2022.-2027. godine, koji je prethodno i prezentiran u vijećnici nekoliko dana ranije.

 

Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, kao i odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Nacrt Strategije je usvojen s 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  5 glasova SUZDRŽAN.

Vijeće je ovom prigodom također glasovalo za davanje suglasnosti za dodjelu koncesije za kavezni uzgoj ribe u Ramskom jezeru, točnije na lokalitetu Proslap (Klanac, na položaju bliže obali jezera). Dana je suglasnost s 14 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŽAN.

“Poduzeće se obratilo ministarstvu za davanje suglasnosti za koncesiju. Da bi ministarstvo dalo suglasnost obvezno je bilo imati mišljenje odnosno suglasnost općine, u interesu jedinice lokalne samouprave za dodjelu predmetne koncesije. Lokalitet ovog ribnjaka bi se nalazio na jezeru, dio prema Klancu i više prema obali. Ne bi ni smetao, neće biti na sredini. Što se tiče našeg prostornog plana, mi smo naveli da treba poticati ovu vrstu uzgoja”, kazao je u obrazloženju pomoćnik Načelnika Ivica Tomić.

Pred vijeće je stavljen Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marka Marulića Prozor. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Marka Marulića Prozor imenuju se: Danijel Burečić – iz reda Osnivača, Slaven Bošnjak -Šudić – iz reda Osnivača, Daniel Tučić – iz reda Osnivača, Biljana Glibo – iz reda uposlenika u školi, Ivanka Škoro – iz reda uposlenika u školi, Ljiljana Babić iz reda uposlenika u školi, Ankica Marić – iz reda roditelja, Emilija Mendeš – iz reda roditelja te Mato Biloš – iz reda roditelja.

Prijedlog je usvojen sa 18 glasova ZA te 2 glasa SUZDRŽAN.

Također, vijeće je glasovalo o Prijedlogu Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe“ u Šćipama. Za članove Školskog odbora Osnovne škole „Šćipe“ u Šćipama imenuju se: Šefika Grcić – iz reda Osnivača, Almir Muminović – iz reda Osnivača, Elvedin Cokoja – iz reda uposlenika u školi, Aldin Ćibo – iz reda uposlenika u školi, Selvedin Imamović – iz reda roditelja te Samir Čorbadžić – iz reda roditelja.

Prijedlog je usvojen sa 14 glasova ZA, 2 glasa PROTIV te 4 glasa SUZDRŽAN.

Vijeće je na redovnoj 23. sjednici upoznato s Izvješćem o radu Općinskog izbornog povjerenstva i provedenim Općim izborima 2022.godine u općini Prozor-Rama.

Dužnosti su u Općinskom izbornom povjerenstvu obavljali: Ivica Tomić – predsjednik, Marijana Jeličić – član, Admir Gvozden – član.

Članovi OIP-a i Centra za birački spisak prisustvovali su obaveznim edukacijama koja organizira Središnje izborno povjerenstvo BiH. Inače CBS Prozor-Rama broji 4 člana: Ruža Marić, Selma Pračić, Ivana Šakota i Martina Brekalo.

OIP Prozor-Rama je za Opće izbore 2022. formiralo 33 redovna biračkih mjesta, jedno biračko mjesto u odsustvu i glasovanje nepotvrđenim listićima i dva mobilna tima

OIP unajmljuje prostore za 10 biračkih mjesta i to: Gmići, Podbor, Kute, Here, Kućani, Tošćanica, Lizoperci, Grevići, Dobroša, i Ometala.

OIP je ovom prigodom apelirao na općinske službe da izvrše potrebne radnje kod održavanja seoskih dvorana za izbore kao što su Mluša, Gmići itd. Ističe se kako su članovi Biračkog odbora morali raditi u neadekvatnim uvjetima, improvizirati rasvjetu i slično. Također u iznajmljenim prostorima za izbore, vlasnici su  u pojedinim slučajevima ucjenjivali OIP Prozor-Rama tako što su nekoliko dana prije izbora rekli da ukoliko im se ne isplati uvećana naknada, neće dati svoje prostorije a OIP nije bilo u mogućnosti vremenski da traži drugi prikladan prostor.

Nadalje, jedan od prijedloga Općinskog izbornog povjerenstva jest ukidanje malih biračkih mjesta kao što su Hudutsko (35 glasača), Grevići (29 glasača), Toščanica (42 glasača), Lizoperci (48 glasača), Kućani (68 glasača) i Ljubunci (177 glasača) te ih se, ovisno od teritorijalne pripadnosti, pridruži nekim većim biračkim mjestima.

Ukupan broj registriranih birača za izbornu jedinicu Prozor-Rama je 11.523 birača

Iz Općinskog izbornog povjerenstva u svom izvješću kažu: “(…) evidentno je da članovi biračkih odbora, promatrači političkih subjekata, kao i birači nisu imali primjedbi na rad biračkih odbora. Sami izborni proces je protekao u najboljem redu, bez izgreda, kako smo naveli u prethodno bez ijednog prigovora niti nama niti predsjednicima biračkih odbora. Nije zabilježena niti jedna primjedba u Zapisnicima o radu biračkih odbora koji su pregledani.”

Regionalni supervizor (što je novina za ove izbore) bio Ivica Grubeša, a supervizor za našu Općinu bio je Mijo Ćavar koji je nekoliko dana proveo u našoj općini a izborni dan u sjedištu Povjerenstva i o svemu nije zabilježio nikakvih nepravilnosti

Na današnjem Općinskom vijeću bili su prisutni članovi Općinskog izbornog povjerenstva. Vijećnik Meho Hrinjić (SDA) uputio je pitanje je li potrebno ukidanje manjih birališta koja su ranije u tekstu i navedena, a odgovor predsjednika OIP bio je da povjerenstvo daje prijedlog i mišljenje da bi na spomenutim izbornim mjestima posao efikasnije odradili mobilni timovi te da je iznajmljivanje prostora, kao i članova biračkih odbora i slično, nepotreban dodatni trošak .

Vijećnik Drago Tule (HDZ BiH) uputio je na određene brojke, uspoređujući ovogodišnje Opće izbore i one Lokalne 2020. godine, te ukazao na stopostotne izlaznosti. Pitanje se odnosilo na to jesu li brojke zbilja takve i je li to odraz rada biračkih odbora.

“Ja moram naglasiti da ovi izbori 2022. nisu bili nikako regularni u 90 posto biračkih mjesta ovdje. To se može vidjeti po broju glasača, po pisanju preferencija. Da su pojedini osvojili 100 posto preferencije. Ja bih volio vidjeti da netko u jednom selu voli Antu, Peru, Matu, Iliju, Jozu, Luku 100 posto. To je nemoguće. Ovo je prošlo toliko neregularno, osim par temeljnih, Ripci i još par gdje se točno vidi koliko je ljudi izašlo i koliko je ljudi tamo uopće ima. Moje pitanje: Zar su ti naši ljudi u biračkim odborima toliko nesposobni ili su svi toliko korumpirani, neću reći i bezobrazni, da se pišu glasovi i HDZ-u i SDA-u i Devedesetci i svima ostalima?”, kazao je vijećnik Ante Pavličević te dodatno upitao je li bilo pritužbi na izbore i na koja su se izborna mjesta iste odnosile.

Vijećnik Mirza Đogić kazao je kako je Izvješće OIP regularno, te kako je povjerenstvo odradilo posao kako treba. Zamjerke je uputio na političke subjekte koji su delegirali svoje posmatrače, odnosno članove biračkih odbora.

Pero Kovačević, dopredsjednik Općinskog vijeća je istaknuo da ako su izbori bili onakvima kakvima ih je povjerenstvo opisalo, dakle ako je Izvještaj istinit, onda povjerenstvo zaslužuje pohvalu.

Vijećnik Tule je dodao kako misli da je Izvješće dobro napisano, a kada se radilo o predlaganju biračkih odbora, također nema primjedbi te da smatra da je povjerenstvo izašlo maksimalno ondje gdje su mogli nešto predložiti.

“Što se tiče regularnosti izbora koji su održani ovdje u našoj općini. Ja kao Načelnik sam dobio par dopisa, anonimnih prijava, mislim da su Gmići, Jaklići, Rumboci i donji kraj, Ustirama. Došle su prijave da se nije regularno radilo. Da se ubacivalo. (…) Mi smo kada smo dobili te prijave, upoznali Centralno izborno povjerenstvo”, prokomentirao je izbore načelnik općine dr. Jozo Ivančević te dodao da je bilo friziranja te da članovi OIP znaju što se događalo, ali da se istina pred vijećem neće kazati.

“Ja sam usmeno prijavio ovu situaciju na Gmićima Načelniku, poslije provedenih izbora, jer sam vidio da je to nemoguće i da se tu desilo nešto što se može zvati kriminalom”, dodao je Juričić.

“Ne želim reći da je tu sad kriv netko od članova OIP-a za takvo nešto, ali se jednostavno mora poslati poruka da je ovo neprihvatljiv pristup u cjelini ovom izbornom procesu”, kaže pomoćnik Načelnika Juričić te dodaje da je neprihvatljivo kazati da je izborni proces bio onakvim kakav je naveden u Izvješću OIP-a.

Kovačević pak smatra da odgovornost o izbornim krađama nije na članovima povjerenstva te ako stoji u Izvješću da prijava nije bilo, onda je to i tako. “Izborna komisija ništa nije kriva ovdje. Ljudi nisu dobili nijednu prijavu. Ako je ovo ovdje istina. Smatram da su ovdje krive političke stranke, politički subjekti. Svi su oni imali svoje promatrače. Očito svi ovdje rade i vode istu politiku, od HDZ-a do drugog HDZ-a, do SDA-a, SDP-a, DF-a itd. Izborna komisija s time nema ništa, ako se nitko nije potpisao u zapisnik i nije donio prijavu”, složio se vijećnik Ante Pavličević s Kovačevićem te dodao da će podržati predsjednika OIP-a Ivicu Tomića, a krivnju uputio svim članovima stranaka.

“Stvarno sam za donošenje jednog zaključka, da se provede i da se odgovorni koji su na tim mjestima bili, da se više ne stavljaju na ta izborna mjesta. Više ne rade svoj posao, jer ga u najmanju ruku rade neregularno”, kazala je između ostaloga vijećnica dr. Mara Anđelić

“CIK je usvojio ovaj Izvještaj, jer mi ne bismo mogli predati rezultate bez ovoga Izvještaja. Ne znam što je sporno, jer ovdje dosta ljudi miješa posao biračkog odbora i povjerenstva. Pero je pitao, da li je Izvještaj istinit. Dakle, ja sam svojim potpisom jamčio Središnjem izbornom povjerenstvu i Općinskom vijeću istinitost ovog izvještaja. Stojim iza svake ove riječi koja je ovdje napisana. Mi smo ovaj izvještaj donijeli u koncensusu. Načelniče, kažete da su dolazili dopisi na Vaš ured. Zašto su dolazili na vaš ured, a ne na ured predsjednika izbornog povjerenstva, to jest meni. Zašto niste meni proslijedili te iste dopise? Centralna izborna komisija je sve te vaše dopise odbacila. Zašto se preskače tijelo koje provodi ovdje izbore?”, kazao je u svojim odgovorima predsjednik OIP Ivica Tomić.

Na upit načelnika općine dr. Joze Ivančevića o tome smatra li da su izbori bili regularni Tomić nije dao konkretan odgovor te je dodao: “Zašto se nije odmah reagiralo tu večer? Što se tiče mog dijela posla, dakle, Izvještaj je usvojio CIK, prijave nismo imali.”

Na ponovni upit načelnika Ivančevića o zaprimljenim pozivima tijekom izbora, Tomić je kazao da je primio telefonski poziv od Josipa Juričića tijekom izbornog procesa, vezan za zbivanja u Uzdolu. Tomić kaže kako je pregledao zapisnike i nije bilo nijedne primjedbe.

“Naše je samo da zaprimamo izborni materijal, listiće, da ih skladištimo i da unesemo podatke koji su nama došli na zapisnicima”, kazao je Tomić te dodao kako je odustao od ostavke jer primjećuje da priličan broj ljudi u vijeću podržava njegov rad.

Izvještaj je usvojen s 12 glasova ZA, 2 glasa PROTIV te 4 glasa SUZDRŽAN.

Vijeće je također primilo Informaciju o problematici u oblasti primarne zdravstvene zaštite u HNŽ, općina Prozor-Rama. Problem kojim se bavi Informacija nastao je još 2018. godine prilikom potpisivanja prvih kolektivnih ugovora u zdravstvu, istaknula je dr. Mara Anđelić.

Nakon sitnih povećanja od strane Vlade HNŽ-a i Zavoda za zdravstveno osiguranje, prava djelatnika su preko Sindikata doktora medicine i stomatologije i sindikata ostalih djelatnika u zdravstvu značajno porasla. Porasla je satnica i koeficijent. Zadnje povećanje bilo je u kolovozu za doktore medicine i stomatologije od 10 posto.

Povećanja su, kako ističe Anđelić, izazvala stvarni kolaps. Jer, za ta povećanja nitko od spomenutih nije izdvojio sredstva. “Odlukom Vlade HNŽ-a, takozvani potpisani kolektivni ugovor sa Sindikatom stavlja obvezu Vladi, Zavodu i Osnivaču, to je u ovom slučaju, kad su u pitanju domovi zdravlja, općine odnosno gradovi”, pojašnjava Anđelić.

Od šestog mjeseca do sada, nitko nije uplatio nikakva sredstva, a prva se očekuju upravo u prosincu, rebalansom Proračuna te rebalans od Zavoda za zdravstveno osiguranje početkom sljedeće godine.

“U međuvremenu, mi stvarno nemamo načina da izađemo iz ovih problema, jer su od šestog mjeseca, da bismo mogli isplatiti plaće, počeli rasti dugovi prema dobavljačima. Također, u zakašnjenju smo s uplatom doprinosa. Određene dugove imamo prema određenim djelatnicima, jer do povećanja za doktore medicine i stomatologije nije uopće došlo, a za ostale djelatnike u zdravstvu, jedino prethodni mjesec nismo ispatili uvećanje plaće”, pojašnjava dr. Anđelić te dodaje da ne zna što napraviti i kako dalje.

Anđelić smatra kako tužbe nisu rješenje, jer se novac ne dobiva po presudama, nego s ogromnim kašnjenjem, pa i do desetak godina.

Problem se krije u tome, ističe Anđelić, što je premijer svojim potpisom Ugovora obvezao Zavod, koji pak ističe da to ništa ne znači, jer plaća usluge, a ne daje za plaće. Premijer također obvezuje Osnivače, općine i gradove da daju sredstva za plaće, što prema Zakonu zdravstvene zaštite apsolutno ne stoji.

“Je li Osnivač dužan ili ne i je li to zakonom uopće dopušteno, to je sad upitno”, kaže Anđelić.

Zavod niti Općinu, Dom zdravlja “Rama” ne može tužiti, premijer je pod političkim pritiskom potpisao kolektivni ugovor, a nije dobio suglasnost, vjeruje Anđelić. Na ranijim sastancima prije potpisivanja, domovi zdravlja i direktor Zavoda su istaknuli da nisu spremni potpisati ugovor, međutim političkim pritiskom je ugovor potpisan i ostao takvim.

Kao i obično, posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika.