OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 26. sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 26. sjednica

Općinsko vijeće Prozor-Rame održalo je redovnu 26. sjednicu prema usvojenom Dnevnom redu s osam točaka. Nakon rasprave o Izvatku iz zapisnika s prethodne 25. sjednice Općinsko vijeće Prozor-Rame vijećnici su prešli na prve Prijedloge, Izvješća i Informacije. 

Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog Odluke o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu na području općine Prozor – Rama. Ovom odlukom propisuju se uvjeti kod odvodnje komunalnih otpadnih voda i snabdijevanja korisnika vodom za piće, načinu isporuke, korištenja, održavanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, komunalnih objekata uređaja i opreme na području općine Prozor/Rama.

Upravljanje i održavanje javnog vodovodnog i kanalizacijskog sustava na području općine Prozor-Rama vrši komunalno poduzeće. Korisnici komunalnih usluga (potrošači) dužni su se pridržavati mjera iz ove Odluke, održavati svoje vodovodne i kanalizacijske instalacije (interne) u ispravnom stanju do glavnog vodomjera odnosno šahta.

Iscrpan Prijedlog je pripremila Služba za prostorno uređenje komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, a vijeće je Prijedlog usvojilo s 15 glasova ZA te dva glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je stavljeno i Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka Službi za upravu općine Prozor – Rama u 2022.godini. Izvješće se odnosi na sve pokrenute postupke na zahtjeve stranki ili prema službenoj dužnosti kroz 2022. godinu.

Vijeće je Izvješće usvojilo s 12 glasova ZA i pet glasova SUZDRŽAN.

Informaciju o sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor-Rama za 2022.godinu pripremio je zapovjednik PS Prozor-Rama.

Djelatnici su prema Informaciji realizirali sve planirane poslove, kao i postavljene zadaće.

Što se tiče javnog reda i mira kroz 2022. godinu, stanje je na području općine Prozor-Rama zadovoljavajuće uz primjetno povećanje obima prekršaja u travnju 2022. godine, kada su se slučajevi narušavanja javnog reda i mira povećali za 23,5 posto. Broj evidentiranih događaja kroz godinu bio je 42.

Kada se radi o strukturi prekršaja, najveći dio, gotovo 50 posto se odnosi na tuče, zlostavljanje i fizičke napade. Najveći broj prekršaja dogodio se na javnim prostorima kao što su gradske ulice te u ugostiteljskim objektima.

Kroz 2022. godinu policija je nadležnom tužiteljstvu podnijela 66 kaznenih prijava kojima je prijavljeno 74 kaznenih djela. Kroz 30 izvješća je prijavljeno 49 osoba za koje se utemeljeno sumnja počinjenje djela ili su vezani za izvršenje, dok je 36 prijava po nepoznatom počinitelju.

Većina djela odnosi se na tešku krađu, krađu te nasilje u obitelji. Zanimljivo, prema broju prijava prednjači i krađa šume.

Policija je reagirala na bespravnu sječu šume JP “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. te kroz spomenuti period u 2022. godini više puta izlazila na teren te obavila očevid i foto-dokumentirala mjesto događaja. Kompletiranjem predmeta je u rujnu 2022. godine Županijskom tužiteljstvu u Mostaru je podneseno Izvješće o počinjenom kaznenom djelu, protiv odgovorne osobe poduzeća, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo iz Članka 370. stav 1. / Samovlašće / KZ FBiH.

Policija je ukupno imala 10 pretraga stanova i drugih prostorija, te četiri pretresa automobila. Kroz 2022. godinu su se dogodile 33 prometne nesreće.

Na samom kraju Informacije, zapovjednik PS Prozor-Rama je istaknuo kako su svi rezultati postignuti unatoč smanjenom broju policijskih službenika. Policijska stanica Prozor-Rama trebala bi imati 42 službenika, a trenutno je uposleno njih 32.

U tijeku je raspisani natječaj ta 130 službenika te 10 mlađih inspektora. Također je najavljen natječaj za još 100 službenika. Iz Policijske stanice Prozor-Rama se nadaju kako će natječaj rezultirati upošljavanjem navedenih 10 djelatnika koji nedostaju stanici.

Jedan od problema je neusklađenost činova s Pravilnikom i Rješenjem o postavljanju na određene poslove i obavljanjem poslova što utječe na motivaciju službenika, a zatim i rezultate rada.

Dio Informacije odnosio se i na novu zgradu Policijske stanice Prozor-Rama. Zgrada u kojem je smještena stanica u vrlo je lošem stanju i uvjeti za rad nisu zadovoljavajući. Neophodna je bila potpuna rekonstrukcija objekta i svih instalacija. Na sastanku s premijerom Vlade HNŽ, ministrom unutarnjih poslova HNŽ, načelnikom općine Prozor-Rama i zapovjednikom PS Prozor-Rama donesena je odluka o gradnji nove zgrade.

Tijekom 2019. i 2020. godine je izrađen idejni projekt

Potom je tijekom 2021. i 2022. godine je urađen glavni projekt, koji je uskoro od strane općinskih tijela dobio i građevinsku dozvolu za izgradnju novog objekta na mjestu postojećeg.

Tijekom 2023. godine se planiraju aktivnosti na rušenju starog objekta i izgradnji novog, a u Proračunu HNŽ su osigurana određena sredstva za isti. Policijska stanica će stoga biti privremeno preseljena do gradnje novog objekta.

Pred vijeće je stavljena i Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u općini Prozor – Rama za 2022.godinu.

Na području općine Prozor – Rama postoje tri Minihidroelektrane za proizvodnju električne energije i sa istima je Općina kao Koncesor potpisala ugovore o korištenju vodotoka za proizvodnju električne energije.

Ugovori su kao s koncesionarima potpisani s firmom ECCO-CRIMA d.o.o., Lug b.b. Prozor-Rama, s firmom „Mala hidroelektrana Zagradačka“ d.o.o. Prozor-Rama, s firmom ING-EKO d.o.o., Lug 28, Općina Prozor-Rama.

Vlada HNŽ je dana 22. 6. 2015. sa Privrednim društvom „GS GRAĐENJE“ d.o.o. Prozor – Rama potpisala Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na ležištu „Podbor“, lokalitet „Kolivret“, Općina Prozor – Rama.

Prema Informaciji o stanju nezaposlenosti u općini Prozor – Rama za 2022.godinu, općina broji 1786 neuposlenih te 1367 uposlenih prema sjedništu poslodavca te 1803 uposlenih prema prebivalištu uposlenika.

Gledajući ukupni broj neuposlenih u gradovima i općinama HNŽ, općina Prozor-Rama čini 6,5 % od ukupnog broja registriranih neuposlenih u županiji.

U evidenciji nezaposlenih prednjače ekonomisti, njih 22. Nakon toga je 16 neuposlenih osoba sa završenim školovanjem na fakultetu zdravstvenih studija. 11 je neuposlenih pravnika te 12 agronoma.

Vijeće je primilo i Informaciju o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor – Rama.

U periodu 2022 god. JKP „Vodograd“ d.o.o. izvršio je uzorkovanje vode za piće iz javnog vodovodnog sustava na 7 lokacija i za analizu uzeto 30 uzoraka vode.

 • O.Š. Rumboci 5 uzorka vode,
 • O.Š. Ripci 7 uzorka vode,
 • Česma Caffe Rama-Milch 1 uzorak vode
 • Upravna zgrada komunalnog 8 uzorka vode,
 • Kamenolom Podbor 7 uzorka vode.
 • Ripci- trgovina Baković 1 uzorak vode.
 • Ambulanta Rumboci 1 uzorak vode

Od gore navedenih i analiziranih uzoraka vode 28 ispunjavaju zakonom propisane dozvoljene parametre određene kod vode za piće sukladne Pravilniku, dok 2 uzorka (Ripci-Baković i Kamenolom-Podbor) nisu odgovarala zbog nepravilnog uzorkovanja vode.

Od strane nadležne općinske sanitarne inspekcije u 2022 godini uzeto je 10 kontrolnih uzoraka vode iz javne vodoopskrbe sa 7 lokacija.

Uzorci za analizu uzeti su na slijedećim lokacijama:

 • Privatne kuće Podgrađe 2 uzorka
 • Privatna kuća Gmići/ Krajinari 1 uzorak
 • Privatne kuće uz magistralni put/Naukovići 3 uzorka
 • Objekt/stara zgrada općine 1 uzorak
 • Objekt Rama-tex 1 uzorak
 • Privatna kuća Lug 1 uzorak
 • O.Š. Gračac 1 uzorak

Prilikom prvog uzorkovanja od 4 uzorka vode u privatnim objektima, 3 uzorka nisu odgovarala Pravilniku, odnosno nisu bila ispravna zbog prisustva koliformnih bakterija.

Sveukupno stanje vode za piće javnog vodovodnog sustava na području općine Prozor-Rama je na odgovarajućoj, zadovoljavajućoj razini s obzirom na dužinu, stalno proširenje mreže i razgranatost javnog vodovodnog sustava.

Jedno od pitanja odnosilo se na nedavni slučaj iz Policijskog izvješća Policijske uprave Konjic o nasutoj tvari u bazen za prikupljanje vode te o tome je li riječ o privatnim bazenima ili gradskom vodovodu. Prema ustupljenim informacijama i saznanjima šefa Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red, sanitarno-komunalnog i okolišnog inspektora mr. Zvonimira Faletara, ne radi se o gradskom vodovodu.

Posljednja točka Dnevnog reda odnosila se na pitanja i inicijative vijećnika.

Svoj rad u vijeću je prisegom započela vijećnica Martina Sičaja koja je došla na mjesto vijećnika Duje Nevistića koji je zbog nemogućnosti usklađivanja radnih obveza s radom u vijeću odstupio s mjesta vijećnika.