OPĆINSKO VIJEĆE: Održana 20. redovna sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE: Održana 20. redovna sjednica

Općinsko vijeće je održalo 20. redovnu sjednicu danas, 14. srpnja 2022. godine, a prema prethodno usvojenom Dnevnom redu. 

Pred vijeće je na usvajanje stavljen Prijedlog Odluke o sigurnosti i regulaciji prometa u općini Prozor-Rama. Ovom Odlukom uređuju se sigurnost i organizacija prometa, označavanje i signalizacija, utvrđuju ulice po prednosti prolaska, ograničenja režima prometa i propisuju zabrane na cestama, zaustavljanje i parkiranje vozila, radnih i poljoprivrednih strojeva u prometu, motocikla i bicikla, propisuju uvjeti za osposobljavanje kandidata za vozače.

Također, uvjeti za organiziranje događaja i druge aktivnosti na cestama, propisuju posebne mjere sigurnosti prometa, mjere zaštite površine prometnica i druga pitanja iz područja sigurnosti prometa na cestama i lokalnim putevima, koja su jedinstvena na cijelom području općine Prozor-Rama.

Prijedlog je usvojen s 12 glasova ZA i četiri glasa SUZDRŽAN.

Zdravstvena zaštita

Vijeće je također upoznato s Informacijom o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana. Informacija pristigla iz Doma zdravlja “Rama” kaže da se primarna zdravstvena zaštita odnosi na praćenje zdravstvenog stanja stanovništva te provođenje mjera za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika, prevenciju, liječenje i rehabilitaciju.

Dom zdravlja pruža usluge obiteljske medicine, labaratorijsku dijagnostiku, službu za radiologiju, stomatološku službu, pedijatrijsku, hitnu medicinu itd. Trenutno u Domu zdravlja radi 85 djelatnika, od toga 11 doktora medicine i četiri doktora stomatologije. Sedam je vanjskih suradnika specijalista. Hitna medicinska pomoć je organizirana kroz turnuse, a postoji i 24-satna pripravnost radiološke i pedijatrijske službe.

U sastavu Doma zdravlja “Rama” su četiri sektorske ambulante, Orašac, Rumboci, Uzdol i Gračac

Informacija se također odnosi i na dvije sektorske ambulante u Šćipama i Tošćanici. Iz ustanova kažu kako se trude kvalitetno i pravovremeno ispunjavati obaveze iako nedostatak neophodnih kadrova ozbiljan problem.

“Ovim putem želim posebno da naglasim hronični nedostatak finansijskih sredstava, neophodnosti u obavezi da uskladimo primanja radnika s potpisanim kolektivnim ugovorom”, stoji u Informaciji direktora dr. Mustafe Ušćuplića te dodaje kako je izvjesno da se neće moći ispuniti već potpisane obaveze prema uposlenicima.

Ustanova od Zavoda za zdravstveno osiguranje prima mjesečni iznos od 21,470 KM i ima devet uposlenih.

Gospodarstvo u Rami

Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor-Rama s kojom je vijeće tijekom današnje sjednice upoznato analizira strukturu poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe), razvrstanih po djelatnostima, što može biti značajno za donošenje odluka važnih za sve sfere javnog života u ovoj općini.

Prema podacima iz Registra izdanih odobrenja u Prozor-Rami je: 

27 trgovinskih radnji, (2018.-30, 2019-28, 2020.-25)

35 ugostiteljske radnje, (2018.-32, 2019-33, 2020.-33)

137 obrta i srodnih djelatnost, od toga 93 u osnovnom zanimanju (od toga su 38 poljoprivrednih djelatnosti, 41 dopunske djelatnosti (obrt i srodne djelatnosti, tri dodatne djelatnosti (obrt i srodna djelatnost)

98 pravnih osoba (različite djelatnosti i za više vrsta djelatnosti u jednoj pravnoj osobi), (2018.-94, 2019-95, 2020.-95), i

96 osoba, posjeduje rješenja za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe (2018.-83, 2019-89, 2020.-94).

Najviše je prijavljenih frizerskih obrta (12), poljoprivrednih djelatnosti (43) i solarnih elektrana (25).

Tržište rada

Prema podacima zavoda ta statistiku Federacije BiH u Prozor-Rami je u 2021. godini bilo 1439 zaposlenih te 1806 nezaposlenih. Brojke su 2018. godine bile nešto drugačije, 1414 zaposlenih i 1863 nezaposlene osobe. U 2015. godini zaposlenih je bilo 1166, a nezaposlenih 1981.

Prosječna neto plaća u 2021. godini je u općini Prozor-Rama iznosila 1022 KM. Umirovljenika je bilo 756 i jedan uposleni umirovljenik.

Dijelom Informacije o gospodarstvu Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije bile su i informacije o indeksu razvijenosti, vanjskotrgovinskoj razmjeni te stanju u javnim poduzećima. Predstavljeni su i strateško-planski dokumenti. Brojni su razvojni programi, mjere i aktivnosti kroz uglavnom višegodišnje planove. Tu su svakako izgradnja infrastrukture i poboljšanje uvjeta života, kao i Program poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama.

Kroz period od zadnje tri godine posebno valja istaknuti za dva mjesta bolji rang općine Prozor – Rama na ljestvici općina i gradova na ljestvici indeksa razvijenosti, što pokazuje da mjere i aktivnosti koje provodi Općina Prozor – Rama pokazuju pozitivne efekte.

Općina Prozor-Rama sa 62 mjestom od stotinu i nešto općina našla se u kategoriji Nerazvijenih općina, dok se ispod nje našao veliki broj općina u kategoriji Izrazito nerazvijene općine.

Osim kapitalne suradnje s tvrtkom GS Holding iz Njemačke, tu su i razni projekti kao što je sudjelovanje općine Prozor-Rama među drugih 12 općina u Regionalnom programu lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Tri nevladine organizacije koje su aplicirale iz Prozor-Rame, uspješno kreću u implementaciju projekata.

Općina Prozor-Rama razvija i odlučnu suradnju s USAID-om, Američkom agencijom za međunarodni razvoj, samo jedan od rezultata je projekt sanacije puta do arheološkog nalazišta Gradac, postavljanje info kućice itd.

Uspostavljena je i poslovna zona “Izlaz” na kojoj se uskoro očekuje početak gradnje tvornice GS “Rama”.

Jedan od upita odnosio se na stanje u tvornici Rama-Tex. Predstavnici općine su uputili vijećnike da je upriličen sastanak s novim vlasnicima tvrtke. Novi vlasnici uveli su nove programe proizvodnje te se planira nastaviti raditi pouzdano i kvalitetno kao i ranije. U planu je i upošljavanje novih radnika.

Obnovljivi izvori energije

Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora na području općine Prozor-Rama daje tabelarne pokazatelje zasebno po vrstama obnovljivih izvora, nadležnosti i zakonske akte temeljem kojih su se provodili postupci prilikom dodjele koncesija, ishođenja potrebnih odobrenja za rad, dozvola i suglasnosti, status projekta kao i gospodarske subjekte (pravne i fizičke osobe) koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije na području općine Prozor-Rama, osim javnih elektroprivrednih poduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ Mostar i „Elektroprivreda BiH“ Sarajevo.

Kada su u pitanju male hidroelektrane, na području općine Prozor-Rama to su: 

ECCO-CRIMA d.o.o Lug, Milan Ivandić, direktor, STRUJA d.o.o. Prozor-Rama, Alojzije Papak/Goran Mihovilović, direktori, ING-EKO d.o.o Prozor-Rama, Nikola Kozina, direktor, WIND-Neretva d.o.o. Konjic Sejad Fejzagić, direktor, DF GRADNJJA d.o.o Konjic, Adis Fejzagić, direktor, “ČIMBA” d.o.o Prozor, Salih Hadžić, direktor, EKO RIKA d.o.o Prozor-Rama, Ana Ćališ/Ivo Grubeša, direktori, M-M Energi d.o.o.Ploča i MIP d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, Mijo Čuljak/Soldo Veronika Međugorje, direktori i ECO-ENERGI d.o.o. Mostar, Mira Lukenda, direktor.

Solarnih je elektrana na području općine Prozor-Rama 37. Za solarne elektrane snage veće od 150 kW dopuštena je izgradnja samo u zonama gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene (61), definiranim važećim Prostornim planom.

Na području općine Prozor-Rama dvije su vjetroelektrane, „ZGI WIND“ vlasnice Vesele Zovko na Proslapu i HEET d.o.o. Proslap, Milka Pavličević, direktor.

Pred vijeće je stavljena i Informacija o poduzetim mjerama u svezi stanja vodnih objekata na području općine Prozor-Rama. Vijećnici su upućeni u prethodno stanje vodnih objekata, nove naložene mjere za uređenje objekata i njihovog okruženja koje trebaju biti ispunjene do 20. srpnja kada će sanitarno-komunalni i okolišni inspektor izaći na teren.

“S obzirom da su obavljeni usmeni razgovori s direktorom JKP “Vodograd”, o naloženim mjerama koje su već započete (prema izjavi direktora) od strane poduzeća s košenje oko vodnih objekata, da će se iste izvršiti, osigurati i uspostaviti sustav kontrole vodnog javnog sustava, kao i vodoopskrbnih objekata (izvorišta, bazena, pumpnih stanica), održavanje i nadzor istih na području općine Prozor-Rama, imenovati odgovorna osoba za kontakt i nadzor, o svemu biti obaviješten nadležni općinski inspektor”, stoji u Informaciji sanitarno-komunalnog i okolišnog inspektora dipl. ing. Zvonimira Faletara

Upozorenje za neredovito odvoženje otpada, prije svega na “Izlazu”. Stigao je upit vijećnika Marinka Cvitanovića može li Odsjek za inspekcijske poslove i komunalni red reagirati ili uputiti kaznu.

Odgovor od Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red je da je u više navrata reagirala prema komunalnim radnicima i insistirala da se što češće odvozi smeće sa spomenute lokacije.

Posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za Pitanja i inicijative vijećnika

Vijećnici su ponovno izglasali odluku iz 26. studenog 2015. godine o definiranju lovišta na području općine Prozor-Rama. Inicijativa upućena Načelniku, Marinko Cvitanović smatra da komisija nije poštivala Pravilnik i donosila bodove prema vlastitim nahođenju. Stoga bi Preliminarnu listu korisnika subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja trebalo poništiti.

“Članovi komisije su mlađi i školovani ljudi. Mislili smo da neće biti bilo kakvog utjecaja na njih. Na sljedećem sazivu Općinskog vijeća tražit ćemo očitovanje od Predsjednika komisije. Sredstva još nisu dodijeljena, stoga se može utvrditi je li bilo utjecaja prilikom dodjele bodova. Listu možemo poništiti u rujnu na sljedećem sazivu vijeća. Istina da je došlo primjedbi na listu”, odgovorio je Načelnik.

Vijećnik Mahir Bobar uputio je pitanje o uređenju puta Krančići-Duge. “Svake godine se putovi održavaju i troše određena sredstva. Uskoro će se raditi pristupni put za Duge s magistrale, onda bi se radio i taj dio koji ide do Krančića. Očekuje se i pomoć od Cesta Federacije. Vijećnik Ivan Džalto nadovezao se na spomenutu temu te istaknuo loše stanje puta Donji Krančići – Gornji Krančići.

Vijećnica Ivka Babić je uputila prijedlog kako bi zdravstveni djelatnici trebali dobiti dodatak zbog rada u iznimno teškim uvjetima tijekom pandemije koronavirusa

“Možda bi se država trebala uključiti u takve naknade. Ali ne možemo sve ni naplatiti. Možda možemo mi nešto dati državi, jer nam je takav posao. Možda bi mogao reagirati i Zavod za zdravstveno osiguranje, ali mislim da smo kao Općina bili  i više nego korektni u vrijeme proglašene epidemije” kazao je načelnik dr. Ivančević u svom odgovoru.

Dr. Mara Anđelić se nadovezala na temu Preliminarne liste korisnika subvencije mladima za rješavanje stambenog pitanja te kazala da svi oni koji misle da imaju osnovu za žalbu da se zaista i trebaju žaliti, kao i utvrditi je li bodovanje obavljeno prema Pravilniku ili ne. Anđelić je komentirala i upit vijećnice Babić o naknadama zdravstvenim djelatnicima koji su radili u vremenu pandemije. “Malo je općina koje su podržavale toliko domove zdravlja kao nas naša. Nismo mogli doći do rukavica, sredstava za dezinfekciju, kontejner itd. Financijski su nas podržavali”, komentirala je Anđelić te ukazala na ogromna sredstva koja iz općine Prozor-Rama idu Zavodu za zdravstveno osiguranje, a završavaju tko zna gdje.

Anđelićeva ističe dok se Zavod bude ponašao ignorantski, Dom zdravlja “Rama” će poslovati negativno i neće imati novaca za regres. “Možda nećemo uplaćivati sve doprinose pa ćemo imati za regres, kao što radi gospodin Kvesić. Nedavno je stigla radnica iz Mostara koja je radila šest godina, a nema uplaćen dan radnog staža”, zaključila je dr. Anđelić.

Jure Tadić, član žalbene komisije za kreiranje liste korisnika subvencije za rješavanje stambenog pitanja je istaknuo kako je došlo do izmjene Pravilnika, što daje mogućnost pojave razlike u bodovanju kod osoba koje su se prijavljivale ove i prošle godine.