Općinsko vijeće održalo desetu sjednicu

Općinsko vijeće održalo desetu sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu desetu sjednicu danas 29. rujna 2021. godine u novoj zgradi Općine Prozor-Rama. Prema predloženom Dnevnom redu, vijeće je tijekom sjednice raspravljalo o Prostornom planu općine, Odluci o novčanoj pomoći za novorođeno dijete, izvršenju Proračuna, kao i korištenju sredstava rezervi.

Općinsko vijeće je donijelo Prijedlog o dopuni Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete. Odluka je u svom dijelu o prvom, drugom, trećem i svakom sljedećem novorođenom djetetu ostala jednaka, a jednokratna pomoć iznosi 1.000,00 KM za prvo, 1.500,00 KM za drugo te 2.000,00 KM za treće dijete.

Predložena je jednokratna novčana pomoć od 10.000,00 KM za deseto novorođeno dijete u obitelji u 2021. godini, a Prijedlog je od strane vijeća usvojen s 14 glasova za, 1 glas protiv te 4 suzdržana. Odluka je stupila na snagu s danom donošenja.

Iz izvješća o izvršenju Proračuna u periodu 01.01.-30.06. 2021. god., ostvaren je deficit od 337.680,00 KM. Prihodi i rashodi Općine Prozor-Rama su za 2021. godinu planirani u iznosu od 27.645.000,00 KM, od čega je do 30. lipnja 2021. god. ostvareno 9.059.984,00 KM, odnosno 32,77%. Rashodi i izdaci Općine planirani su u iznosu od 27.645.000,00 KM, od čega je do 30. lipnja 2021. god. ostvareno 8.375.679,00 KM ili 30,30%.

 U prvi razred osnovnih škola upisano ukupno 87 učenika

Vijećnici su upoznati s upisom učenika u prvi razred osnovnih škola u Prozor-Rami za 2021./2022. godinu, kao i aktivnostima iz oblasti kulture i sporta te drugim društvenim događanjima. Ove godine u školsku 2021./2022. godinu, upisano je 87 djece, koja će pohađati osnovnu školu prema devetogodišnjem nastavnom planu i programu.

Prema tabelarnom prikazu stanja učenika u zadnjih 15 godina je jasno vidljiv značajan pad broja učenika. O.Š. Marka Marulića je 2007. godine pohađalo 546 učenika, dok 2021. godine školu pohađa 343 djece. Drastičan je pad broja učenika u O.Š. fra Jeronima Vladića u Ripcima, gdje je 2007. godine nastavu pohađalo 615 djece, dok 2021. godine, nastavu pohađa njih 225.

Poticaji i jednokratne novčane naknade za djecu i učenike se upravo zbog ovakvih informacija smatraju pozitivnima i prijeko potrebnima na području Općine Prozor-Rama. Dio vijećnika je pohvalio inicijative kojima se daju novčane naknade, besplatan prijevoz ili udžbenici, ali apeliraju da na takvim vrstama poticaja ne treba raditi isključivo i samo Općina Prozor-Rama, nego bi bilo poželjno da se uključe i više razine vlasti.

Za zadnju točku Dnevnog reda predviđena su pitanja i inicijative vijećnika.