Općina Prozor-Rama i Europski pokret u BiH potpisali Memorandum o europskom partnerstvu

Općina Prozor-Rama i Europski pokret u BiH potpisali Memorandum o europskom partnerstvu

Općina Prozor-Rama i Europski pokret u BiH (EPuBiH) potpisali su 11. veljače 2021. godine Memorandum o europskom partnerstvu. U ime Općine Prozor-Rama Memorandum je potpisao načelnik dr. Jozo Ivančević, a u ime EPuBiH Predrag Praštalo, predsjednik.

 

U Memorandumu je između ostalog istaknuto  da Općina Prozor-Rama i EPuBIH pružaju bezrezervnu podršku europskim integracijama Bosne i Hercegovine, i u tom smjeru podržavaju :

  • prava na slobode i jačanje demokracije
  • izgradnju kapaciteta i jačanje uloge lokalnih zajednica
  • izgradnju narodnog i građanskog identiteta kroz osnaženje civilnog društva
  • dogradnju i jačanje parlamentarne kulture
  • jačanje poslovnog sektora kroz razvijanje ekonomskih kapaciteta i tržišta
  • uspostavu naprednog i modernog društva
  • poštivanje zakona i respekt ljudskih prava, shodno europskim standardima i normativima uz punu reintegraciju Bosne i Hercegovine u društveni, politički i ekonomski sustav Europske unije.

Ovom prigodom načelnik Općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević je kazao: “Općina Prozor – Rama već duže vremena ima finu komunikaciju s Europskim pokretom i osobno sa gospodinom Praštalom. Cijenimo sve ono što oni rade, jer vidimo da nam daju dobre smjernice, da uvažavaju sve ono što je dobro u Bosni i Hercegovini, da ne vrše diskriminaciju ni po kom osnovu.  Ovim zahvaljujem gospodinu Praštalu što je odabrao i predložio Općinu Prozor – Rama za poseban oblik suradnje.

Ovim memorandumom o suradnji mi ulazimo u partnerski odnos sa Europskim pokretom, što za nas može biti značajno i čak korisno.  To je prigoda za sve subjekte da hrabrije ulaze u razne europske projekte jer će sigurno imati potporu od strane Europskog pokreta u BiH i od gospodina Praštala osobno.”

EPuBiH je organizacija koja je fukosuriana na suradnju s uspješnim lokalnim zajednicama.

Predsjednik EPuBiH Predrag Praštalo je nakon potpisivanja Memoranduma kazao: “Mi smatramo da je Općina Prozor-Rama na čelu s načelnikom Ivančevićem i njegovim suradnicima jedna od najfunkcionalnijih u BiH iako je jedna od manjih po broju stanovnika. Želimo biti jedan od ozbiljnih partnera koji će podržati uspješan proces u Prozor-Rami, podržati načelnika i njegovu upravi i naravno sve građanke i građane koji žive ovdje. Nama je namjera da svojim radom i svojim iskustvom kojeg imamo, skoro dva desetljeća, namjera nam je da to iskustvo prenesemo i podržimo lokalnu upravu u Prozor-Rami, kako bi još bolje i više napredovala.   Kada smo potpisivali jedan od Memoranduma s lokalnim zajednicama jedan od načelnika je rekao kad su ga pitali šta očekuje. On je rekao da EPuBiH bude njegovo ministarsvo vanjskih poslova. Mi želimo cijeneći rad i angažman gospodina nečenika i njegove uprave da budemo ministarstvo vanjskih poslova općine Prozor-Rama. Mi ćemo se potruditi i da radimo na povezivanju gradova iz inozemstva i BiH s općinom Prozor-Rama da bismo ispunili ono što smo i najavili, biti ministarstvo vanjskih poslova Prozor-Rame. Načelnik Prozor-Rame je jedan od tih ljudi koji je dokazao da je veliki borac i da je čovjek istrajan i blago gradu koji ima načelnika kao što je gospodin Ivančević.  Kada bih u jednoj rečenici htio opisati Općinu Prozor-Rama koristit ću se njemačkim jezikom jer sam dosta godina radio u Njemačkoj i imao firmu. Općina Prozor-Rama je “Prozor-Rama ist klein, aber fein” – Prozor-Rama je mala, ali izuetno lijepa.” – zaključio je Praštalo.

Europski pokret u BiH (EPuBiH) nevladina je organizacija nastala udruživanjem građana iz više gradova BiH. Ideja o osnivanju je začeta 27. siječnja 2005. godine,  kada je nastala i s radom počela sekcija “Europski pokret“ za djelatnost iz oblasti europskih integracije pri Europskom kulturnom centru (EKC), koji je kasnije inicirao osnivanje Europskog pokreta.

Ovaj pokret ima suradnju s lokalnim zajednicama u BiH, Sloveniji i Srbiji. Svojim iskustvom može biti relevantan partner. EPuBiH je dobro provjerio strukturu i rad Općine Prozor-Rama gdje se vidjelo da je u uzlasku. Stoga su procjenili da je Prozor-Rama jedna od Općina koja mora biti zastupljena u Europskom pokretu.