Održana redovna 18. sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana redovna 18. sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je 18. redovnu sjednicu 24. svibnja 2022. godine, u prostorijama nove općinske vijećnice. Prema predloženom Dnevnom redu vijećnici su prošli kroz 11 točaka. 

Pred vijeće je donesen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja i provođenja promjena na nekretninama – cijepanja parcela na području općine Prozor – Rama. Prijedlog je usvojen s 18  glasova ZA i  2 glasa SUZDRŽAN.

Podneseno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za prvi kvartal 2022. godine, kao i Informacija proračunskih korisnika o korištenju sredstava Proračuna u 2021. godini. Radi se o 19 korisnika, a to su Karate klub “EMPI”, HKK “Rama”, HŽKK “Rama”, Veslački klub “Rama”, Crveni križ Prozor-Rama, Šahovski klub “Rama”, SRTD “Ramske vode”, UG HNK “Rama”, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Prozora, Udruga roditelja i udovica hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – podružnica Rama, HVIDRA Prozor-Rama, Udruga maloljetnika dobrovoljaca Domovinskog rata, Udruženje ratnih vojnih invalida općine Prozor-Rama, Jedinstvena organizacija boraca JOB, Udruženje porodica zarobljenih i nestalih Bošnjaka Prozor “92.-95.”, Sportsko-rekreativni savez općine Prozor-Rama, Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama” i Udruga nositelja ratnih odličja HVO HB HNŽ.

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu od 27.108.000,00 KM, od čega je do 31.03.2022. godine ostvareno 4.252.654,00 KM odnosno 15,69%.

Dom zdravlja “Rama”

Svoje izvješće o radu je podnijela Javna ustanova Dom zdravlja “Rama” za 2021. godinu. Ukupni prihodi ove ustanove su u 2021. godini iznosili 3.395.067,00 KM. Najviše prihoda dolazi iz Zavoda zdravstvenog osiguranja 1.898.731,00 KM, prihodi iz pruženih zdravstvenih usluga 357.935,00 KM i iz dotacija (Općinsko vijeće Prozor-Rama) 533.900,00 KM.

Ukupan broj zaposlenih je na dan 31. prosinca 2021. godine bio 85. Godina 2021. prošla je u znaku borbe sa koronavirusom, većih projekata i ulaganja nije bilo. Cijelu godinu su vršena testiranja pacijenata, kao i cijepljenje. Nabavljen je aparat za krvnu sliku, novi defibrilator, a fizikalna medicina i rehabilitacija su dobile novu opremu za rad. Odjel za ginekologiju je dobio novu stolicu.

Pohvalu za rad na ustanovi Doma zdravlja “Rama” uputila je vijećnica dr. Ivka Babić, ali i niz primjedbi na rad ravnateljice dr. Mare Anđelić. Babić je ravnateljicu optužila za nepotizam, mobing, pristran odnos prema dijelu radnika te uskraćivanje određenih prava.

Dr. Anđelić je kazala kako u njenom djelovanju ne postoje nikakvi stranački kriteriji za koje ju se optužuje te da u svom djelovanju ne vidi mobing, istaknuvši čak i na prilagođavanje željama i potrebama zaposlenih, kada su u pitanju dežurstva, godišnji odmori i slično.

Plan rada za 2022. je ambiciozan te donosi vrlo korisne i vrijedne projekte

Dom zdravlja bi trebao dobiti nove liječničke ordinacije, ultrazvučni aparat, stomatološku stolicu, vozilo hitne pomoći te jedno putničko. U planu je nabavka ergometra, a nakon subspecijalizacije interniste se očekuje mogućnost obavljanja cjelokupnog kardiološkog pregleda.

Kada su u pitanju građevinski radovi, očekuje se uređenje ulaza u Dom zdravlja i Hitnu pomoć. Planirano je i rušenje zgrade u neposrednoj blizini dvorišta Doma zdravlja te otvaranje novog odjela Hitne pomoći uz popratni sadržaj te otvaranje Centra za mentalno zdravlje.

Pred vijeće je doneseno i Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, kao i Informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama, te Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama.

Razvijena mreža lokalnih prometnica neujednačenog stanja

“Mreža lokalnih i nekategoriziranih putova na području Općine je veoma razgranata i velika tako da ukupna dužina ovih putova iznosi oko 217,70 km. Ove ceste povezuju brojna sela sa magistralnim i regionalnim cestama ili međusobno kao i sa gradskom jezgrom”, stoji između ostaloga u Infomaciji o stanju putova u općini. U protekloj je godini izvršeno gotovo 20 projekata na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih putova.

Razne aktivnosti i poticaji kroz Strategiju razvoja poljoprivrede u općini Prozor-Rama

“Općina Prozor-Rama je, uvažavajući važnost poljoprivrede, u svoj aktualni strateški i razvojni dokument – Strategiju razvoja općine Prozor – Rama za period 2011.-2020., poljoprivredu i njen razvoj postavila na značajno mjesto i predvidjela cijeli niz mjera i aktivnosti potrebnih za njen kontinuiran i osmišljen razvoj. Od usvajanja Strategije do danas nastavljene su aktivnosti pokrenute ranijom Strategijom razvoja poljoprivrede u općini Prozor – Rama 2005.-2010., ali i pokrenute nove programske aktivnosti (program edukacije, program subvencije veterinarskih usluga, pružanje savjetodavnih usluga, program malinarstva, program razvoja stočarstava, pomaganje u radu poljoprivrednih udruga, novi programski sadržaji uz Sajam i dr.), čime se nastojalo pridonijeti izraženijem zanimanju stanovništva za odlučnijim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom”, stoji u informaciji o stanju poljoprivrede i poticajima.

Općina je razradila projekt „Revitalizacija voćnjaka šljive“ te se opredijelila za potpore sadnji novih, na virus šarke otpornijih sorti šljiva, koje mogu osigurati rentabilnu proizvodnju. To je rezultiralo pojačanim interesom proizvođača tako da je u 2017. godini otpočeo projekt „Revitalizacija voćnjaka šljive u općini Prozor – Rama“.

Sadašnja proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima u Općini prostire se na skromnih 1,15 ha plasteničkih kapaciteta.

Tijekom 2021. godine 63 obitelji intenzivno su se bavile ovčarstvom i kozarstvom sa ukupnim brojem od 13 248 grla.

Na području općine Prozor – Rama postoji jedna farma za proizvodnju tovljenika i prodaju svinjskog mesa u sklopu poduzeća „Galić commerc„ d.o.o. Godišnji kapacitet proizvodnje navedene farme u 2021. godini je 3300 tovljenika.

Na području Općine organiziranom proizvodnjom goveđeg mesa u sustavu krava-tele bavi se sedam poljoprivrednih proizvođača od toga(4. OPG, 1. obrt i 2. d.o.o) u čijem tovu se krajem godine nalazilo 169 grla u sustavu krava – tele.

Ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka može se procijeniti na temelju poznatih podataka o broju krava i prosječnoj proizvodnji. Poznato je da na području općine ima oko 400 grla koja se koriste za mužnju sa dnevnom proizvodnjom od 9,75 litara po grlu, dolazimo do izračuna da se na području općine Prozor –Rama za 2021 godinu proizvelo ukupno 936 000 litara mlijeka.

Na području općine Prozor-Rama nalaze se jedan pogona za otkup, proizvodnju i preradu mliječnih proizvoda.

Pčelarska proizvodnja na području općine Prozor – Rama u posljednje vrijeme vidljivo se razvija i zauzima svoju veoma značajnu poziciju. Proizvodnjom meda intenzivno se bave 53 obitelji, s ukupnim brojem košnica 2335 prema evidenciji Udruge pčelara “Maslačak“.

Rješenje o obavljanju djelatnosti proizvodnje ribe na području općine Prozor – Rama posjeduju: Ribogojilište „Krupić“ TIP „Dekorativa“ Perići i Kavezni uzgoj ribe „Perići“, vl. Jozo Zadrić.

Zaštita okoliša

“Područje općine Prozor – Rama (u daljem tekstu, povremeno: Općina), dobrim dijelom zbog svoje ekonomske nerazvijenosti ali i opredjeljenja cijele zajednice, nije neposredno ugroženo od velikih zagađivača tako da je do sada okoliš u relativno dobrom stanju”, stoji u informaciji o zaštiti okoliša,

Za kakvoću tla koja se koristi za poljoprivredu nisu utvrđena prekoračenja graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari.

Zaštita voda od zagađenja može biti puno bolja, naročito otpadnih voda iz naselja i domaćinstava. Sve više su ugrožena izvorišta pitke vode kako sa gradskog vodovoda, tako i lokalnih vodovoda po naseljima na području Općine.

Kakvoća zraka na području Općine se ne mjeri, ali se uslijed nepostojanja značajnih lokalnih onečišćivača zraka, pretpostavlja kakvoća I. kategorije. Jedini oblik zagađenja zraka jest ispuštanje plinova motornih vozila, dimnjaka stambenih objekata i spaljivanje otpada.

Turizam na području općine Prozor-Rama

Prostorni Plan Općine pruža strateški i prostorni okvir za razvoj turizma na području Općine, a njegove postavke dalje se razvijaju kroz izradu prostornih planova uređenja. Shodno tome djelatnosti i prateće sadržaje vezane uz turizam treba planirati na sljedećim prostorima:

– Draševo na planini Raduši (kako je prikazano u grafičkom prilogu Prostornog plana),

– Planina Makljen uz korekcije Prostornog plana posebnog područja Makljen iz 1982.godine (prikazano u grafičkom prilogu Prostornog plana),

– Lokacija Jaklića staje gdje je moguće planirati rekonstrukciju postojećih objekata u etno selo,

– Lokacija samostana na Šćitu,

– Ramsko jezero kao cjelina

– Kroz posebne tematske staze

Pristupa se izradi nove Strategije razvoja općine Prozor-Rama za razdoblje 2021.-2027.godine kao temeljnog planskog dokumenta, u kojoj će definirat novi Projekti i mjere za razvoj turizma na području općine Prozor-Rama.

Projekti na području općine

Neki od projekata su Via Dinarica – Novi dodir antike te Zaštita arheoloških nalazišta antička cisterna Gradac.

Kroz projekt „Jačanje turističke prepoznatljivosti Ramskog jezera“ planirano je uređenje turističke infrastrukture na jednom dijelu obale Ramskog jezera i promoviralo ovo turističko područje. Lokacija provedbe projekta jedna je od posjećenijih i popularnijih od strane turista – kupača, sportskih ribolovaca, biciklista, trkača i sl. Projekt kandidiran Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K. Odobreno sufinanciranje u iznosu od 10.000,00 KM.

Uređenje informativnog centra u Prozoru, atraktivne staze i vidikovca na lokalitetu Zahum.  Projekt kandidiran Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ/K i Turističkoj zajednici HNŽ/K. Nije odobreno sufinanciranje. Tu je i projekt postavljanja turističke signalizacije na području općine Prozor-Rama.

Planirane su i razne Radionice i druge aktivnosti vezane za turizam u organizaciji i realizaciji Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.