ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ

  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ
  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ
  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ
  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ
  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PO ELABORATU ZAŠTITE IZVORIŠTA KRUPIĆ

U petak, 7.4. 2017. održana je javna rasprava po Elaboratu zaštite izvorišta Krupić u općini Prozor – Rama. Stručno izlaganje po Elaboratu iznio je mr.sci. Ivan Antunović, dipl. geolog, koji je i autor Elaborata. Predstavio je metodologiju rada pri izradi Elaborata te opisao istraživanja koje je pri izradi Elaborata provodio. Pojasnio je rezultate istraživanja, definirane zone zaštite i mjere zaštite u tim zonama. Zabilježene su primjedbe na predstavljeni Elaborat, te će se one ugraditi u konačan tekst Odluke o zaštiti izvorišta Krupić.

Proceduru izrade Elaborata, sa ciljem što kvalitetnije zaštite Krupića kao najvažnijeg izvorišta pitke vode na području Općine,  pokrenula je još 2011. godine općina Prozor – Rama. Tijekom izrade Elaborata došlo je do izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, što je uvjetovalo duži proces njegove izrade i usvajanja. Predstavljeni Elaborat rađen je sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva FBiH.

Nakon javne rasprave poduzeti će se ostale radnje potrebne da se dođe do kvalitetne Odluke o zaštiti izvorišta Krupić.
Detalje Elaborata predstaviti ćemo u narednom periodu, po dobivanju elektronske verzije materijala.