Održana druga sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

  • Održana druga sjednica Općinskog  vijeća Prozor – Rama
  • Održana druga sjednica Općinskog  vijeća Prozor – Rama
  • Održana druga sjednica Općinskog  vijeća Prozor – Rama

Danas, srijeda,07.12.2016. održana je druga sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama.
Sjednicu je sazvao predsjednik OV Esad Dželilović,  nakon sastanka kolegija Općinskog vijeća koji je utvrdio dnevni red i termin sazivanja sjednice.

Sjednica je sazvana sa slijedećim dnevnim redom:
1.       Izbor ostalih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća:
      a) Komisija za Proračun, financije i društveni nadzor,
      b) Komisija za zaštitu ljudskih prava, pitanja branitelja, socijalna pitanja, predstavke i
           pritužbe građana,
      c) Komisija za mjesne zajednice, pitanja mladih i suradnju sa općinama i gradovima,
      d) Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodno nasljeđa,
      e) Etička komisija
2.       Nacrt Proračuna Općine Prozor – Rama za 2017.godinu,
3.       Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor – Rama za period od 1.1. do                           30.9.2016.godine,
4.       Pitanja i inicijative vijećnika,
 
Na početku sjednice, na prijedlog  Komisije za statutarna pitanja, poslovnik i propise,  izvršena je izmjena Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama, kojom izmjenom je  precizno utvrđen način  utemeljenja i djelovanja klubova vijećnika.

Najvažniji dio sjednice odnosio se na utvrđivanje nacrta Proračuna općine Prozor – Rama za 2017. godinu. Nacrtom je planirano u 2017. godini imati proračunski prihod od 17.380.000,00 KM i 6.080.000,00 KM primitaka, što daje ukupno 23.438.000,00 KM raspoloživih sredstava.  Načelnik je vijećnicima obrazložio ovaj dokument i naglasio da je i 2017. godina zamišljena kao godina velikih radova i velikih uspjeha ove općine. „U strukturi prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu naknade za potopljeno zemljište, a njih  planiramo u visini od 14.163.000,00 KM. Vi znate da smo mi u sudskim postupcima prema elektroprivrednim poduzećima. Dio sudskih postupaka je završen i naplate su izvršene.  Međutim, elektroprivredna poduzeća i dalje obračunavaju i plaćaju po staroj metodologiji pa smo pokrenuli i nove sporove. Dakle, tu nema popuštanja i mi se nastavljamo boriti za općinska sredstva“, istaknuo je u svom obrazloženju načelnik, dr. Ivančević.

U vezi utroška tih sredstava, obrazložio je slijedeće: „Ovim nacrtom predviđamo da će se u kapitalna ulaganja i kapitalne  izdatke u 2017. godini utrošiti iznos od 14.576.000,00 KM.

Riječ je jednom rekordnom iznosu za  našu općinu. To su sve omogućila sredstva za koje se borimo kod elektroprivrednih poduzeća. To znači da nas i iduće godine očekuju veliki radovi na infrastrukturi i potrebnim objektima od značaja za cijelu općinu. Ovaj iznos raspoređen je na kapitalne projekte  kao što je vodovod - nastavak izgradnje vodovoda obodom ramskog jezera, a sada projekt ide od Družinovića, Šlimca, Lapsunja, Ometala Ćališa, Gmića, Paljika i Borovnice. Raditi će se i vodovodi za druga naselja koja nisu obuhvaćena ovim velikim projektom, kao što je Uzdol, Duge, Lug, Hudusko, završetak vodovoda Gračac. Graditi će se lokalni putovi, gradske ulice, gradska mrtvačnica, gradska tržnica, zgrada općine, novi prostor za Gradsku ljekarnu. Dati će se potpora izgradnji vjerskih objekata, završavati će se izgradnja Doma za stare i nemoćne, nastaviti će se izgradnja i opremanje školskih objekata, sortirnica otpada i reciklažno dvorište, izgradnja poslovnih zona, sudjelovanje u međunarodnim projektima i slično. Treba planirati i izgradnju novog Dječjeg vrtića. U ovaj nacrt smo uključili i sudjelovanje u renoviranju seoskih dvorana, također i ulaganja u spomenike kulturne baštine.

Na žalost, nismo ni za narednu godinu osigurali sudjelovanje Hercegovačko neretvanske županije u financiranju regionalnih putova, jer ta Vlada nema sluha za potrebe žitelja naše općine.“

Nacrt proračuna upućen je u javnu raspravu koja će se održati 13.122016. sa početkom u 11 h u kino Sali u Prozoru.
Osim nacrta, prihvaćeno je i izvješće o izvršenju proračuna za 01.01. do 30.09.2016.

Sve dokumente podržali su vijećnici HDZ 1990 i SDA, jer vijećnici Liste za Prozor i Koalicije hrvatskih stranaka nisu ni sudjelovali na ovoj sjednici OV, uz obrazloženje da sjednica nije sazvana legalno. Međutim, u smislu legalnosti sjednice izjasnilo se Povjerenstvo za statutarna pitanja, poslovnik i propise, i tajništvo Općinskog vijeća.