Održana 6.sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 6.sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

U Dnevni red jučerašnje sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama uvrštena je naknadno  još jedna točka, a to je Odluka o financijskom aranžmanu dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu Općine Prozor-Rama kod Poslovne banke u visini od 600.000 KM, a u svrhu financiranja deficita iz gotovinskog tijeka.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune prostornog plana općine Prozor-Rama je prihvaćen kao i prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune regulacijskog plana Centar Prozor od 2015.-2020. godine, koji se odnosi na izmjenu prometnog rješenja u mjestu Prozor, izgradnja kružnog toka i izgradnja središnjeg trga, stvaranje prostora za javno okupljanje.

Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru OŠ Marka Marulića Prozor je usvojen. Razrješava se članstva Ljiljana Babić iz reda djelatnika škole zbog davanja ostavke.Za člana Školskog odbora imenovana je Monika Beljo iz reda djelatnika škole.

Načelnik Jozo Ivančević podnio je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.Izvješće je dobilo potrebnu većinu.

“Bilo je predviđeno 14. 929.000 KM, što je zajedno s proračunskim primitcima u iznosu od 1.305.000 KM. predstavljalo ukupno planirane prihode u visini od 16.225. 000 KM. Kada se ovom priključe sredstva suficita iz 2015., planirali smo na raspolaganju imati sredstva u iznosu  od 19.768.000 KM. Stvarno ostvarenje Plana prihoda bilo je u visini od 14.087.000 KM, a proračunski primitak u visini od 405.000 KM. Ukupno izvršenje proračunskih prihoda i primitaka bilo je u visini od 14.492.000. KM.Uključujući preneseni suficit raspolagali smo s ukupno 18.036.000 KM.”, kazao je Načelnik u svom izvješću.

Naknadno uvrštena Odluka o financiranju deficita iz gotovinskog tijeka dobila je potrebnu većinu kao i Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva općine Prozor-Rama za 2016. godinu.

Izvješća radu Općinskih službi za Upravu Prozor-Rama za 2016. godinu su usvojena. To su: Službe za razvoj poduztetništvo obrt i financije; Služba za prostorno uređenje komunalne djelatnosti, imovinsko pravne odnose i katastar nekretnina i Služba za upravu i društvene djelatnosti.

Također je usvojeno Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2016. godini.
Informacija o radu JU Gradska ljekarna Prozor-Rama za 2016. i Informacija Porezne uprave o naplaćenim prihodima za općinu Prozor-Rama za 2016. su primljene k znanju.