Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Za 5. sjednicu OV Prozor-Rama bilo je predviđeno više točaka, no, prije početka sjednice Dnevni red je dopunjen sa još jednom točkom i to Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini u iznosu od 500 KM.

Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama dobio je potrebnu većinu.

Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama, stavljena je na doradu zbog nepravilnosti te će se o njoj raspravljati na jednoj od slijedećih sjednica.  U skladu s tim verificiranje  izbora za Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Gmići, Gračanica, Gračac,  Uzdol, Rumboci, Orašac, Ripci, Lug, Šćipe, Jaklići i Ustirama), skinuta je sa Dnevnog reda.

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u Službama za upravu u 2016.godini.
Također je jednoglasno usvojena Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini u iznosu od 500 KM.

Nakon rasprave o Davanju Suglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta osnovnih škola;
  • Osnovna škola Veselka Tenžera, Uzdol,
  • Osnovna škola Ivana Mažuranića, Gračac,
  • Osnovna škola “Šćipe” iz Šćipa,
  • Osnovna škola fra Jeronima Vladića
  • Osnovna škola Marka Marulića, Prozor,
Statuti su poslani na doradu.

Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u  Školskom odboru O.Š. „Veselko Tenžera“ Uzdol, te Rješenje o konačnom imenovanju  članova Školskog odbora O.Š „Veselko Tenžera“ Uzdol, dobio je potrebnu većinu.

Vijećnici su pohvalili rad Policijske stanice Prozor – Rama za 2016.godinu kada je u pitanju parkiranje vozila.
Također se raspravljalo o mrtvozorstu i zgradi policijske postaje Prozor-Rama. Policijska informacija o sigurnosti, javnom redu i miru za 2016. godinu primljena je k znanju.

Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2015./2016. godina i informacija Službe za zapošljavanje Prozor – Rama o stanju nezaposlenosti za 2016. godini, primljene su k znanju.