Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

 

Na 14. sjednici općinskog vijeća Prozor-Rama usvojen je Program rada za 2018. godinu, uz dopunu prijedlogom da se 14. rujna proglasi Danom stradanja i neradnim danom u općini Prozor- Rama.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade. Prosječna konačna građevna cijena 1m2 korisne stambene površine na području općine Prozor- Rama ostaje 600 KM/m2.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete i ona će u ovoj godini iznositi 500 KM za prvo, 700 KM za drugo i 1.000 KM za treće i svako sljedeće dijete.

Usvojen je prijedlog Rješenja za članove Skupštine JP Radio Rama d.o.o. Prozor- Rama, članovi su: Ivana Ćavar, Fahira Dželilović, Pero Mendeš, Tomo Miličević, Ana Burić, Iza Pilav i Marinko Cvitanović.

Fotonaponska elektrana “Solar- Rama” dobila je suglasnost Vijeća za koncesiju, a pomoćnik načelnika Josip Juričić podsjetio je da na području općine Prozor- Rama već postoji 9 takvih objekata ( jačine do 23 KW ) i 4 jačine preko 23 KW.

Vijećnici su primili na znanje Informaciju o stipendiranju studenata za akademsku 2016/2017. godinu, a usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor-Rama.

Postavljeno je i nekoliko vijećničkih pitanja, koja su se odnosila na početak radova puta za Goricu i spajanja istog na magistralnu cestu M.16.2 Prozor- Jablanica, zatim saniranje rupa u Zagrebačkoj ulici u Prozoru, a ukazano je i na katastrofalno održavanje puta Prozor- Varvara.

Radio Rama