Održana 10.sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 10.sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na danas održanoj 10. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su usvojili Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna Općine Prozor-Rama za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine s Izvješćem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. – 30.06.2017.godine.

Na znanje su primljene Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana i Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini.
Data je i Suglasnost na Statute mjesnih zajednica općine Prozor – Rama.

Vijećnici su usvojili Odluku, naknadno uvrštenu u Dnevni red,  o davanju suglasnosti općinskom načelniku dr. Jozi Ivančeviću da u ime Općine Prozor-Rama s firmom “Heta” d.o.o. Sarajevo  zaključi kupoprodajni Ugovor za kupnju nekretnina Poslovno skladišni objekt u Prozoru izgrađen na zemljištu zvanom Kupale. Prostor bi se koristio za potrebe javnih institucija općine Prozor-Rama, a po cijeni koštanja od 205.362,15 KM, odnosno 105.000,00 EUR.

Druga dopunjena točka Dnevnog reda je Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor-Rama, pa je umjesto člana  Jure Džalte imenovan Jure Tadić, a umjesto Sulje Kmetaša, Muamer Kukić.

Pod točkom Razno ukazano je na potrebu sanacije dijela Regionalne ceste, posebice pogibeljne krivine u predjelu podno Milankova briga, kao i na potrebu postavljanja semafora u gradu Prozoru, čime bi se ispunili uvjeti i omogućilo polaganje vozačkih ispita u ovoj općini.

Gradska ljekarna, čiji je račun blokiran, također je bila tema današnje sjednice. Vijećnici su informirani da su dobavljači lijekova  iskazali spremnost na čekanje svojih potraživanja na period od tri godine, ali i neslaganje sa sadašnjim načinom poslovanja. Ime koje se spominje u obnovi procedure rješavanja problema Gradske ljekarne je i prenošenje ovlasti je “Biofarm” Neum.

Također, treba izdvojiti i da je, među ostalim, na sjednici zatražena  toksikološka analiza vode nizvodno od odlagališta otpada Duška kosa, odnosno na dijelu Jablaničkog jezera koje pripada općini Prozor-Rama.

Radio Rama